İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Merve Gizem Çömlekçi

Merve Gizem Çömlekçi,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

İlk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2010 yılında tamamlayan Merve Gizem Çömlekçi, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde ikinci lisans eğitimini, 2017 yılında ise Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü ön lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik bölümünde tamamlayan Merve Gizem Çömlekçi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. 2017 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Dijital Dönüşüm

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Örgütsel Davranış,  İnsan Kaynakları Yönetimi, 

2022 - To Have the Data or Not: Disabled People and Bias
ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, ÖZDEMİR ŞEBNEM. The Journal of Media Literacy- Human Al Issue,
2022 - Bilişimsel Yenilikçiliğinin Örgüt Kültürü ve İş Yükü İle İlişkisi
SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, SAĞBAŞ MURAT. International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, 8(54), 864-869.
2021 - YETENEK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ALGISININ İŞE ADANMIŞLIĞA ETKİSİNDE ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ROLÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, YILDIZ MÜGE LEYLA. ÖNERİ, 16(55), 24-50.
2020 - Yönetim Teorileri ve Yaklaşımları Çerçevesinde “Beşinci Disiplin”
ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 92-99.
Endüstri 4.0&Örgütsel Değişim:Geleceği Yönet
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786258275773
ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, BOZKURT SERDAR
Dijitalleşme ve Yönetim
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-433-934-9
SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, GÖKÇE HASAN UFUK, ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM
Engelsiz Bilişim 2021
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8012-42-2
ÖZDEMİR ŞEBNEM, ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, KIRELLİ YASİN, AYDIN GİZEM, TUNÇER ASLINUR, KAYA FURKAN, BAYDUR ALEYNA
(2021), "Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Diğer", "Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu", Proje Ödülü
(2023), "Dijital Liderlik ve Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişkide İşgücü Çevikliğinin Rolüne Yönelik Bir Model Önerisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi>Yönetim Psikolojisi",
(2018), "İşveren Markası, Algılanan Kurumsal İmaj ve Örgütsel Bağlılık: Bir Otel İşletmesi Örneği", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama",