Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Merve Gizem Çömlekçi

Merve Gizem Çömlekçi,  Research Asst.

CV
Research Assistant

Merve Gizem Çömlekçi received her B.Sc. degree in Business Administration (Marmara University) and Labor Economics and Industrial Relations Department (Anadolu University), as well as the M. Sc. in International Business (Marmara University). Merve Gizem Çömlekçi who is continuing her PH.D. in Yıldız Technical University, Organizational Behaviour, is on the academic staff as a research assistant at İstinye University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management Information Systems since 2017. Her current research interests are in organizational behaviour, human resource management, organizational psychology and digital transformation.

Research Areas: Human Resources, Management and Organization, Organizational Behaviour, Digital Transformation

Main Areas: Yönetim ve Strateji,  Örgütsel Davranış,  İnsan Kaynakları Yönetimi, 

2022 - Bilişimsel Yenilikçiliğinin Örgüt Kültürü ve İş Yükü İle İlişkisi
SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, SAĞBAŞ MURAT. International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, 8(54), 864-869.
2022 - To Have the Data or Not: Disabled People and Bias
ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, ÖZDEMİR ŞEBNEM. The Journal of Media Literacy- Human Al Issue,
2021 - YETENEK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ALGISININ İŞE ADANMIŞLIĞA ETKİSİNDE ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ROLÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, YILDIZ MÜGE LEYLA. ÖNERİ, 16(55), 24-50.
2020 - Yönetim Teorileri ve Yaklaşımları Çerçevesinde “Beşinci Disiplin”
ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 92-99.
Dijitalleşme ve Yönetim
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-433-934-9
SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, GÖKÇE HASAN UFUK, ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM
Endüstri 4.0&Örgütsel Değişim:Geleceği Yönet
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786258275773
ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, BOZKURT SERDAR
Engelsiz Bilişim 2021
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8012-42-2
ÖZDEMİR ŞEBNEM, ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, KIRELLİ YASİN, AYDIN GİZEM, TUNÇER ASLINUR, KAYA FURKAN, BAYDUR ALEYNA
(2021), "Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Diğer", "Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu", Proje Ödülü
(2018), "İşveren Markası, Algılanan Kurumsal İmaj ve Örgütsel Bağlılık: Bir Otel İşletmesi Örneği", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama",