İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Çiğdem Gürsoy

Çiğdem Gürsoy,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Çiğdem Gürsoy, lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise 2011 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde 2015 yılında bitiren Gürsoy, ardından Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde doktor öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. 2017 yılı Nisan ayı itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak akademik kadroda yer almaktadır. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan ve yayın aşamasında olan makaleleri, tamamladığı ve yürütmekte olduğu araştırma projeleri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Osmanlı ve Dünya İktisat Tarihi, Vakıflar ve Para Vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk, Yaratıcı Ekonomi

Temel Alanları: İktisat Tarihi,  Osmanlı İktisat Tarihi,  Türkiye İktisat Tarihi, 

YAĞCI MUSTAFA,GÜRSOY ÇİĞDEM. (2019), Osmanlı Devleti’nde İktisadi Zihniyet, Kurumlar ve Para Vakıfları, ADAM, 9(1), 37-67.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2019), Vakfiyelerin Dilinden İstanbul’un Bazı Cami Ve Mescitleri Hakkında Yeni Bulgular, Bilig, 161-190.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2019), AYNI ve BAŞKA : EVKAF MUHASEBECİLİĞİ MAHKEMESİ PARA VAKFI KAYITLARI (1491-1828), Belleten, 83(296), 117-148.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2018), Osmanlı Avarız ve Esnaf Sandıklarının Günlük Hayata Katkısı, History Studies International Journal of History, 10(8), 121-142.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2017), Para Vakıfları Kapsamında Sosyo-Ekonomik Bir Analiz: Davudpaşa Mahkemesi Kayıtları (1634-1911), Belleten, 81(290), 159-190.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2012), Ömer Hüsâmeddin ve Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıflarının Muhasebesi 1902-1936, Vakıflar Dergisi, 37(37), 167-192.
GÜRSOY ÇİĞDEM (2018), "Global Approaches in Financial Economic, Banking And Finance", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi, Bilimsel Kitap
GÜRSOY ÇİĞDEM (2011), "Şeyhü’l-İslam Ömer Hüsâmeddin ve Kazasker Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıfları", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı