İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Çiğdem Gürsoy

Çiğdem Gürsoy,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Çiğdem Gürsoy, lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise 2011 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde 2015 yılında bitiren Gürsoy, ardından Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde doktor öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. 2017 yılı Nisan ayı itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak akademik kadroda yer almaktadır. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan ve yayın aşamasında olan makaleleri, tamamladığı ve yürütmekte olduğu araştırma projeleri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Osmanlı ve Dünya İktisat Tarihi, Vakıflar ve Para Vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk, Yaratıcı Ekonomi

Temel Alanları: İktisat Tarihi,  Osmanlı İktisat Tarihi,  Finans Tarihi, 

2020 - NE İÇİNDEDİR SEKTÖRLERİN NE DE BÜSBÜTÜN DIŞINDA YEKPARE GENİŞ BİR ALANIN PARÇALANMAZ AKIŞINDA: OSMANLI PARA VAKIFLARINDAN SOSYAL GİRİŞİMLERE
GÜRSOY ÇİĞDEM. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(1), 76-92.
2020 - OSMANLI DEVLETİ’NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
GÜRSOY ÇİĞDEM. Belgi, 2(19), 2082-2098.
2019 - OSMANLI DEVLETİ’NDE İKTİSADİ ZİHNİYET, KURUMLAR VE PARA VAKIFLARI
YAĞCI MUSTAFA,GÜRSOY ÇİĞDEM. ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 37-67.
2019 - Vakfiyelerin Dilinden İstanbul’un Bazı Cami Ve Mescitleri Hakkında Yeni Bulgular
GÜRSOY ÇİĞDEM. Bilig, 161-190.
2019 - AYNI ve BAŞKA : EVKAF MUHASEBECİLİĞİ MAHKEMESİ PARA VAKFI KAYITLARI (1491-1828)
GÜRSOY ÇİĞDEM. BELLETEN, 83(296), 117-148.
2019 - Osmanlı Devleti’nde İktisadi Zihniyet, Kurumlar ve Para Vakıfları
YAĞCI MUSTAFA,GÜRSOY ÇİĞDEM. ADAM, 9(1), 37-67.
2018 - Osmanlı Avarız ve Esnaf Sandıklarının Günlük Hayata Katkısı
GÜRSOY ÇİĞDEM. History Studies International Journal of History, 10(8), 121-142.
2017 - Para Vakıfları Kapsamında Sosyo-Ekonomik Bir Analiz: Davudpaşa Mahkemesi Kayıtları (1634-1911)
GÜRSOY ÇİĞDEM. BELLETEN, 81(290), 159-190.
2012 - Ömer Hüsâmeddin ve Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıflarının Muhasebesi 1902-1936
GÜRSOY ÇİĞDEM. Vakıflar Dergisi, 37(37), 167-192.
Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 1799825590
GÜRSOY ÇİĞDEM
Global Approaches in Financial Economic, Banking And Finance
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-319-78493-9
GÜRSOY ÇİĞDEM
Şeyhü’l-İslam Ömer Hüsâmeddin ve Kazasker Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıfları
2011 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-61296-3-6
GÜRSOY ÇİĞDEM
(2019), "Sosyal Bilimler Alanında Akademik Onur Ödülü", "Üniversite", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/EKONOMİ BÖLÜMÜ/EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü