Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Çiğdem Gürsoy

Çiğdem Gürsoy,  Dr.

CV
Faculty Member

Çiğdem Gürsoy completed her undergraduate studies in Faculty of Engineering of Istanbul University in 1986. Then she completed her master's degreeat İstanbul Reseraches Department in Istanbul University in 2011. Çiğdem Gürsoy completed her doctorate at the Department of Economics in Istanbul University in 2015, she also gave lectures as a lecturer in the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Maltepe University and Marmara University, Institute of Middle East and Islamic Countries Research Institute, Middle East Economy Policy Department. Since April 2017, she is at the Department of Economics of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Istinye University as Lecturer. She is a member of the academic staff.

Research Areas: Ottoman and World Economic History, Foundations and Monetary Foundations, City Culture

Main Areas: İktisat Tarihi,  Osmanlı İktisat Tarihi,  Türkiye İktisat Tarihi, 

YAĞCI MUSTAFA,GÜRSOY ÇİĞDEM. (2019), Osmanlı Devleti’nde İktisadi Zihniyet, Kurumlar ve Para Vakıfları, ADAM, 9(1), 37-67.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2019), Vakfiyelerin Dilinden İstanbul’un Bazı Cami Ve Mescitleri Hakkında Yeni Bulgular, Bilig, 161-190.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2019), AYNI ve BAŞKA : EVKAF MUHASEBECİLİĞİ MAHKEMESİ PARA VAKFI KAYITLARI (1491-1828), Belleten, 83(296), 117-148.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2018), Osmanlı Avarız ve Esnaf Sandıklarının Günlük Hayata Katkısı, History Studies International Journal of History, 10(8), 121-142.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2017), Para Vakıfları Kapsamında Sosyo-Ekonomik Bir Analiz: Davudpaşa Mahkemesi Kayıtları (1634-1911), Belleten, 81(290), 159-190.
GÜRSOY ÇİĞDEM. (2012), Ömer Hüsâmeddin ve Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıflarının Muhasebesi 1902-1936, Vakıflar Dergisi, 37(37), 167-192.
GÜRSOY ÇİĞDEM (2020), "Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi, Bilimsel Kitap
GÜRSOY ÇİĞDEM (2018), "Global Approaches in Financial Economic, Banking And Finance", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi, Bilimsel Kitap
GÜRSOY ÇİĞDEM (2011), "Şeyhü’l-İslam Ömer Hüsâmeddin ve Kazasker Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıfları", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
(2019), "Sosyal Bilimler Alanında Akademik Onur Ödülü", "Üniversite", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/EKONOMİ BÖLÜMÜ/EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü