Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Çiğdem Gürsoy

Çiğdem Gürsoy,  Assoc. Prof.

CV
Faculty Member

Çiğdem Gürsoy completed her undergraduate studies in Faculty of Engineering of Istanbul University in 1986. Then she completed her master's degreeat İstanbul Reseraches Department in Istanbul University in 2011. Çiğdem Gürsoy completed her doctorate at the Department of Economics in Istanbul University in 2015, she also gave lectures as a lecturer in the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Maltepe University and Marmara University, Institute of Middle East and Islamic Countries Research Institute, Middle East Economy Policy Department. Since April 2017, she is at the Department of Economics of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Istinye University as Lecturer. She is a member of the academic staff.

Research Areas: Ottoman and World Economic History, Foundations and Monetary Foundations, City Culture

Main Areas: İktisat Tarihi,  Osmanlı İktisat Tarihi,  Finans Tarihi, 

2020 - NE İÇİNDEDİR SEKTÖRLERİN NE DE BÜSBÜTÜN DIŞINDA YEKPARE GENİŞ BİR ALANIN PARÇALANMAZ AKIŞINDA: OSMANLI PARA VAKIFLARINDAN SOSYAL GİRİŞİMLERE
GÜRSOY ÇİĞDEM. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(1), 76-92.
2020 - Are People Selfish? Based on the Behavioral Economics Games, the Altruistic Behaviors of Waqf Founder the Ottoman Empire to Reduce Poverty
KAMİLÇELEBİ HATİME, GÜRSOY ÇİĞDEM. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 55(4), 2323-2340.
2020 - OSMANLI DEVLETİ’NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
GÜRSOY ÇİĞDEM. Belgi, 2(19), 2082-2098.
2019 - Vakfiyelerin Dilinden İstanbul’un Bazı Cami Ve Mescitleri Hakkında Yeni Bulgular
GÜRSOY ÇİĞDEM. Bilig, 161-190.
2019 - AYNI ve BAŞKA : EVKAF MUHASEBECİLİĞİ MAHKEMESİ PARA VAKFI KAYITLARI (1491-1828)
GÜRSOY ÇİĞDEM. BELLETEN, 83(296), 117-148.
2019 - Osmanlı Devleti’nde İktisadi Zihniyet, Kurumlar ve Para Vakıfları
YAĞCI MUSTAFA,GÜRSOY ÇİĞDEM. ADAM, 9(1), 37-67.
2018 - Osmanlı Avarız ve Esnaf Sandıklarının Günlük Hayata Katkısı
GÜRSOY ÇİĞDEM. History Studies International Journal of History, 10(8), 121-142.
2017 - Para Vakıfları Kapsamında Sosyo-Ekonomik Bir Analiz: Davudpaşa Mahkemesi Kayıtları (1634-1911)
GÜRSOY ÇİĞDEM. BELLETEN, 81(290), 159-190.
2012 - Ömer Hüsâmeddin ve Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıflarının Muhasebesi 1902-1936
GÜRSOY ÇİĞDEM. Vakıflar Dergisi, 37(37), 167-192.
Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 1799825590
GÜRSOY ÇİĞDEM
Global Approaches in Financial Economic, Banking And Finance
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-319-78493-9
GÜRSOY ÇİĞDEM
Şeyhü’l-İslam Ömer Hüsâmeddin ve Kazasker Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıfları
2011 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-61296-3-6
GÜRSOY ÇİĞDEM
(2019), "Sosyal Bilimler Alanında Akademik Onur Ödülü", "Üniversite", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/EKONOMİ BÖLÜMÜ/EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü
(2021), "Sosyal Bilimler Alanında Akademik Onur Ödülü", "Üniversite", "Diğer", Diğer