Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Çiğdem GÜRSOY

Çiğdem Gürsoy,  Assoc. Prof.

CV

Çiğdem Gürsoy completed her undergraduate studies in Faculty of Engineering of Istanbul University in 1986. Then she completed her master's degreeat İstanbul Reseraches Department in Istanbul University in 2011. Çiğdem Gürsoy completed her doctorate at the Department of Economics in Istanbul University in 2015, she also gave lectures as a lecturer in the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Maltepe University and Marmara University, Institute of Middle East and Islamic Countries Research Institute, Middle East Economy Policy Department. Since April 2017, she is at the Department of Economics of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Istinye University as Lecturer. She is a member of the academic staff.

Research Areas: Ottoman and World Economic History, Foundations and Monetary Foundations, Creative Economy

Main Areas: İktisat Tarihi,  Osmanlı İktisat Tarihi,  Finans Tarihi, 

Akademik Disiplinlerde Sürdürülebilirlik
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-398-308-6
İSABETLİ FİDAN İLAYDA,GÜRSOY ÇİĞDEM
Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Modernleşmesi ve Atatürk
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786259406206
GÜRSOY ÇİĞDEM,İSABETLİ FİDAN İLAYDA
Eleştirel Medya Araştırmaları: Kültür Teori ve Uygulama
2024 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786256885950
GÜRSOY ÇİĞDEM
İletişim Kuramları: Güç ve Etki Dinamiklerini Çözmek
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786256885394
GÜRSOY ÇİĞDEM
Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 1799825590
GÜRSOY ÇİĞDEM
Global Approaches in Financial Economic, Banking And Finance
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-319-78493-9
GÜRSOY ÇİĞDEM
Şeyhü’l-İslam Ömer Hüsâmeddin ve Kazasker Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıfları
2011 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-61296-3-6
GÜRSOY ÇİĞDEM
Sürdürülebilir Unsurların Gelişmesine Katkıda Bulunan Bir Yaratıcı Ekonomi Alanı: Gastroekonomi
2022 - Ulusal Hakemli
Journal of Tourism Intelligence and Smartness, GÜRSOY ÇİĞDEM, ÖZER ÇAĞLA
Donation to Eternity: Cash Waqf Records in Balat Court Records (1555-1838)
2022 - Uluslararası Hakemli
BELLETEN, ÖZDEĞER MEHTAP
Türkiye’deki Bilimsel Yayınlarda Döngüsel Ekonomi Teriminin Yeri
2021 - Uluslararası Hakemli
İşletme Akademisi Dergisi, ÖZUYAR PINAR, GÜRSOY ÇİĞDEM
İstanbul Yeniköy Mahkemesi Para Vakfı Kayıtları (1591-1883)
2021 - Uluslararası Hakemli
OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, GÜRSOY ÇİĞDEM
Osmanlı Devletin'de Yetim Mallarının Sürdürülebilirliği Hakkında Bir Araştırma
2020 - Ulusal Hakemli
Belgi, GÜRSOY ÇİĞDEM
Ne İçindedir Sektörlerin Ne De Büsbütün Dışında Yekpare Geniş Bir Alanın Parçalanmaz Akışında: Osmanlı Para Vakıflarından Sosyal Girişimlere
2020 - Ulusal Hakemli
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, GÜRSOY ÇİĞDEM
Are People Selfish? Based on the Behavioral Economics Games, the Altruistic Behaviors of Waqf Founder the Ottoman Empire to Reduce Poverty
2020 - Ulusal Hakemli
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, KAMİLÇELEBİ HATİME, GÜRSOY ÇİĞDEM
Aynı Ve Başka : Evkaf Muhasebeciliği Mahkemesi Para Vakfı Kayıtları (1491-1828)
2019 - Uluslararası Hakemli
BELLETEN, GÜRSOY ÇİĞDEM
Osmanlı Devleti’nde İktisadi Zihniyet, Kurumlar ve Para Vakıfları
2019 - Ulusal Hakemli
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, YAĞCI MUSTAFA,GÜRSOY ÇİĞDEM
Vakfiyelerin Dilinden İstanbul’un Bazı Cami Ve Mescitleri Hakkında Yeni Bulgular
2019 - Uluslararası Hakemli
Bilig, GÜRSOY ÇİĞDEM
Osmanlı Avarız ve Esnaf Sandıklarının Günlük Hayata Katkısı
2018 - Ulusal Hakemli
History Studies International Journal of History, GÜRSOY ÇİĞDEM
Para Vakıfları Kapsamında Sosyo-Ekonomik Bir Analiz: Davudpaşa Mahkemesi Kayıtları (1634-1911)
2017 - Uluslararası Hakemli
BELLETEN, GÜRSOY ÇİĞDEM
Ömer Hüsâmeddin ve Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıflarının Muhasebesi 1902-1936
2012 - Ulusal Hakemli
Vakıflar Dergisi, GÜRSOY ÇİĞDEM
Gelişen Teknolojiler ve Medya Kullanımının Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi (2011-2023)
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Ekonomisi>İletişim ve Toplum>Hanehalkı,TÜİK,Dijitalleşme,Yenilik ,Medya ,
Osmanlı Ekonomisinde Bir Finansman Modeli: Mudarebe (16., 17. ve 18. Yüzyıllar)
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İktisat Tarihi>Osmanlı İktisat Tarihi>Osmanlı,Mudarebe,Ticaret,Finansman ,
Marsilya’da Osmanlı’ya Yönelik Ticari Faaliyetler: “Türk İktisat Evi” Ve Yayın Organı “Ticaret Rehberi” (1914)
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İktisat Tarihi>Osmanlı İktisat Tarihi>Avrupa İktisat Tarihi ,
Toplumsal Bellek ve Dijitalleşeme: Akşam Gazetesi Örneğinde (5-12 Mayıs 1922)
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital Kültür>Kültürel Çalışmalar ,
Vasi Yönetiminden Eytam Sandığına: Eytam Emvalinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Finansal Araçlar ve Uygulamaları
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ,
16.YY Şer'iyye Sicilleri Kapsamında Sakarya ve Çevresi: Bir İktisat Tarihi İncelemesi
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi ,
16 - 17. Yüzyıl Kaynaklarında Manisa ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Değerlerini Anlamlandırmak
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi ,
Tekerlek Yeniden Mi Keşfediliyor? Para Vakıfları Ve Mikro Kredi Uygulamaları
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi ,
Para Vakıflarının Osmanlı Dönemi Kentleşme Sürecine Katkısı: Yardımlaşma Sandıkları Örneğinde
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi ,
Bir Sosyal Girişim Modeli: Osmanlı Para Vakıfları
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi ,
İbn. Bibi’nin Selçuknâmesi’ne Göre Dönemin Etik ve Estetik Açıdan Değerlendirilmesi
2013 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe ,
19.Yüzyıl Kredi Piyasasında Para Vakıflarının Rolü
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi ,
Para Vakıfları Muhasebe Kayıtları Örneğinde Ahî-Esnaf Birlikleri
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisat Tarihi ,
Sosyal Bilimler Alanında Akademik Onur Ödülü
2019 - Yayın Teşvik Ödülü
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/EKONOMİ BÖLÜMÜ/EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/ - Diğer
Sosyal Bilimler Alanında Akademik Onur Ödülü
2020 - Yayın Teşvik Ödülü
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/EKONOMİ BÖLÜMÜ - Diğer