İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Melek YURDAKUL

Melek Yurdakul,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Temel Alanları: Yönetim ve Organizasyon,  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, 

Circular Economy Strategies and the UN Sustainable Development Goals
2023 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-981-99-3085-2
YURDAKUL MELEK
ŞİRKETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ STRATEJİK OLARAK GÜNDEME GETİREN DİNAMİKLER
2024 - Ulusal Hakemli
Yönetim Bilimleri Dergisi, YURDAKUL MELEK
A Study on Determining the Eco-Innovation Dynamics in Turkey’s Manufacturing Companies
2023 - Uluslararası Hakemli
Springer Science and Business Media LLC, YURDAKUL MELEK, KAZAN HALİM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖNÜŞÜMÜNDE EKO-İNOVASYON VE EKO-İNOVASYON KARARLARINI TETİKLEYEN İŞLETME İÇİ DİNAMİKLER
2023 - Ulusal Hakemli
Kafkas Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, YURDAKUL MELEK
Üretim İşletmelerinde Tüketici Talebi, Tedarikçi İş Birliği ve Kirliliği Azaltma İlişkisinde Eko-inovasyon Faaliyetlerinin Ara Değişken Etkisi
2022 - Ulusal Hakemli
Makale Sistemi/Geomes, YURDAKUL MELEK, USLU TANYERİ
İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA EKO İNOVASYON UYGULAMALARI: BİR MODEL ÖNERİSİ
2020 - Ulusal Hakemli
İşletme, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, YURDAKUL MELEK
Effects of Eco-Innovation on Economic and Environmental Performance: Evidence from Turkey’s Manufacturing Companies
2020 - Uluslararası Hakemli
Sustainability, YURDAKUL MELEK, KAZAN HALİM
Eko-inovasyon Dinamiği Olarak Pazar Odaklılığın Değerlendirilmesi/Evaluation of Market Orientation as an Eco-innovation Dynamics
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı ,
Energy Area in Turkey s National Strategy Documents R D and Innovation Applications
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat ,
Eko Süreç İnovasyonun Sera Gazı Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin Birinci 500 Büyük İşletmesine Yönelik bir Uygulama
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,