Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Melek YURDAKUL

Melek Yurdakul,  Faculty Member, PhD

CV

Melek Yurdakul graduated from Istanbul University International Business Administration Master's Programme in 2013 and Istanbul University Institute of Social Sciences Business Administration Doctorate Programme in 2018. She has been working as an Assistant Professor at Istanbul Gedik University between 2011-2018 and at Istinye University since 2021. Her research interests focus on business management, innovation management and sustainability management in businesses. She teaches courses at undergraduate, graduate and doctoral programme level in accordance with his research interests.

Research Areas: Business Management and Organization, Environmental Management and Sustainable Development, Innovation and Entrepreneurship

Main Areas: Yönetim ve Organizasyon,  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, 

Circular Economy Strategies and the UN Sustainable Development Goals
2023 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-981-99-3085-2
YURDAKUL MELEK
ŞİRKETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ STRATEJİK OLARAK GÜNDEME GETİREN DİNAMİKLER
2024 - Ulusal Hakemli
Yönetim Bilimleri Dergisi, YURDAKUL MELEK
A Study on Determining the Eco-Innovation Dynamics in Turkey’s Manufacturing Companies
2023 - Uluslararası Hakemli
Springer Science and Business Media LLC, YURDAKUL MELEK, KAZAN HALİM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖNÜŞÜMÜNDE EKO-İNOVASYON VE EKO-İNOVASYON KARARLARINI TETİKLEYEN İŞLETME İÇİ DİNAMİKLER
2023 - Ulusal Hakemli
Kafkas Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, YURDAKUL MELEK
Üretim İşletmelerinde Tüketici Talebi, Tedarikçi İş Birliği ve Kirliliği Azaltma İlişkisinde Eko-inovasyon Faaliyetlerinin Ara Değişken Etkisi
2022 - Ulusal Hakemli
Makale Sistemi/Geomes, YURDAKUL MELEK, USLU TANYERİ
İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA EKO İNOVASYON UYGULAMALARI: BİR MODEL ÖNERİSİ
2020 - Ulusal Hakemli
İşletme, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, YURDAKUL MELEK
Effects of Eco-Innovation on Economic and Environmental Performance: Evidence from Turkey’s Manufacturing Companies
2020 - Uluslararası Hakemli
Sustainability, YURDAKUL MELEK, KAZAN HALİM
Eko-inovasyon Dinamiği Olarak Pazar Odaklılığın Değerlendirilmesi/Evaluation of Market Orientation as an Eco-innovation Dynamics
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı ,
Energy Area in Turkey s National Strategy Documents R D and Innovation Applications
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat ,
Eko Süreç İnovasyonun Sera Gazı Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin Birinci 500 Büyük İşletmesine Yönelik bir Uygulama
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,