İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Özlem  ÖZAYDIN

Özlem Özaydın,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

1978 yılında İzmit’te doğdu. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. 2014 yılında Okan Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (İngilizce) eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans eğitiminin bir dönemini Universita Carlo Cattenou- LIUC’da Erasmus programı değişim öğrencisi olarak okudu. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora Programından mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında Özel Alman Hastanesi ve Özel Acıbadem Hastanesinde hemşire olarak görev yaptı. 2001-2012 yılları arasında Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde çeşitli pozisyonlarda hemşire olarak çalıştı. 2012-2020 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde birim sorumlusu ve uzman pozisyonlarında, SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı ve SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim AR-GE sorumlusu olarak çalıştı. 2015-2016 yılları arasında “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında “Sağlık Sistemleri ve Hastane Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik” konusunda eğitim almaya hak kazanarak T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 6 ay süre ile Sydney Local Health District / Avustralya’da gözlemci olarak bulundu. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının güz döneminde İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde dışarıdan ders verdi. Şubat 2022 itibari ile İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Hastane Yönetimi, Halk Sağlığı, Kurumsal Performans Yönetimi, Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri

Temel Alanları: Yönetim ve Organizasyon,  Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 

SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-399-412-9
ÖZAYDIN ÖZLEM
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR Kavram, Kapsam, Boyut ve Literatür
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-397-677-4
ÖZAYDIN ÖZLEM
Geçmişten Günümüze Evde Sağlık Hizmetleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-439-587-1
ÖZAYDIN ÖZLEM
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ RAPORU
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-44323-1-6
GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR, SATMAN İLHAN
Geçmişten Günümüze Evde Sağlık Hizmetleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786254395871
ÖZAYDIN ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN
A Qualitative Study on Quality Practices in Hospitals During the COVID-19 Pandemic
2024 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF HEALTH INSTITUTES OF TÜRKİYE (TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI DERGİSİ), GÜDÜK ÖZDEN,ÖZAYDIN ÖZLEM,SERBEST Şehriban
Evaluation of Nursing Students Attitudes Towards Age Discrimination in Turkey: A Systematic Review and Meta-Analysis Study
2024 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Health Management and Tourism, GÜDÜK ÖZDEN,ÖZAYDIN ÖZLEM
INVESTIGATION OF TURKISH NURSES' ATTITUDES TOWARDS BRAIN DRAIN
2024 - Uluslararası Hakemli
Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, ÖZAYDIN ÖZLEM, VURAL AYTEN, GÜDÜK ÖZDEN
TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERDE COVID-19 PANDEMİSİNİN YANSIMALARI
2023 - Uluslararası Hakemli
GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, REYHANOĞLU NURAN, ÇERÇİ SEYHAN, UYURDAĞ NERMİN, ÖZAYDIN ÖZLEM
University Students’ Attitudes Towards Age Discrimination And Affecting Factors In Turkey: A Systematic Review
2023 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, GÜDÜK ÖZDEN, SHIRVAN SAMAD JOSHANI, ÖZAYDIN ÖZLEM
İstanbul’daki Kamu Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik İnançları
2022 - Uluslararası Hakemli
Klinik Psikiyatri Dergisi, ÖZAYDIN ÖZLEM, PERK GÜRÜN HANDE, ÇAVDAR SABANUR, TANRIVERDİ OLUĞ SEDA, DAĞ BEGÜM, YÜZAL SEÇİL, AKAY OSMAN
Investigation of the reasons that affect nurses mentally negatively during the Covid-19 pandemic
2022 - Uluslararası Hakemli
Medicine Science | International Medical Journal, ÖZAYDIN ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, Doğan Merih Yeliz, ÖNDER EMRAH
COVID-19 Salgını Döneminde Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu
2022 - Uluslararası Hakemli
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ÖZAYDIN ÖZLEM, VURAL AYTEN, Balcı Nesrin, GÜDÜK ÖZDEN
Hastanelerde Görülen İş Kazalarının İncelenmesi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
2022 - Uluslararası Hakemli
Boğaziçi Tıp Dergisi, Elarslan Serkan, ÖZAYDIN ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, SERTBAŞ YAŞAR
DETERMINATION OF CORONAVIRUS ANXIETY LEVEL OF HEALTHCARE WORKERS
2022 - Uluslararası Hakemli
Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, ÖZAYDIN ÖZLEM, Elarslan Serkan, SERTBAŞ YAŞAR
HEMŞİRELER VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MERHAMET DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
2022 - Uluslararası Hakemli
GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, GÜDÜK ÖZDEN, ÖZAYDIN ÖZLEM, VURAL AYTEN
COVID-19 KÜRESEL SALGININDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
2021 - Uluslararası Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, VURAL AYTEN
Clinical characteristics of health care workers infected with COVID-19 at the Single-Center Hospital in Turkey
2021 - Uluslararası Hakemli
VM Media SP. zo.o VM Group SK, Elarslan Serkan, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR
DETERMINING THE FACTORS AFFECTING THE FREQUENCY OF VISITS OF HOME HEALTHCARE PATIENTS
2021 - Uluslararası Hakemli
International Journal Of Health Management And Tourism, GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, ANKARA HASAN GİRAY, SERTBAŞ YAŞAR
KAMU HASTANELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
2021 - Uluslararası Hakemli
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH
Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Veri Zarflama Analizi ile Yapılan Çalışmalar
2021 - Ulusal Hakemli
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH
COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Mental Sorunlar
2021 - Ulusal Hakemli
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ÖZAYDIN ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN
Evde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Hizmet Talebinin İncelenmesi
2021 - Ulusal Hakemli
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR
Examination of Job Satisfaction and Anxiety Levels of Workers Working at COVID-19 Diagnostic Centers During the Pandemic
2021 - Uluslararası Hakemli
Journal of Health Systems and Policies, KILIÇ Ümmühan, GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, GÖKÜZ SEVİNÇ
Mean Platelet Volume as an Early Predictor for The Complication of Coronavirus Disease 19
2021 - Uluslararası Hakemli
Haydarpasa Numune Medical Journal, SERTBAŞ MELTEM, DAĞCI SELMA, Kızılay Volkan, YAZICI ZEYNEP, Elçi Ebru, GÜDÜK ÖZLEM, Elarslan Serkan, ŞAYLAN BENGÜ, DAYAN AKIN, SERTBAŞ YAŞAR, ÖZDİL KAMİL
HEMŞİRELİK BAKIM GÖSTERGESİ OLARAK HASTA DÜŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2021 - Ulusal Hakemli
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, KILIÇ Ümmühan, GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, OKUT GÜLŞAH
Evde Sağlık Hizmeti Alan Hasta ve Yakınlarının Memnuniyeti
2020 - Uluslararası Hakemli
Boğaziçi Tıp Dergisi, GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR
Kamu Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
2020 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN NURSING, Sevim Ekrem, GÜDÜK ÖZLEM
Evaluation of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepattis C, HIV, Mumps, Measles and Chickenpox Seroprevalance in Healthcare Workers
2020 - Uluslararası Hakemli
Southern Clinics of Istanbul Eurasia, Elarslan Serkan, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA
2020 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH
Evde Sağlık Hizmetlerinde İnformal Bakım Verenlerin Bilgi ve Beceri Düzeyinin Belirlenmesi
2020 - Uluslararası Hakemli
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR
Current situation analysis of diabetic home care patients
2020 - Uluslararası Hakemli
Northern Clinics of Istanbul, SERTBAŞ MELTEM, GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, YAZICI ZEYNEP, DAĞCI SELMA, SERTBAŞ YAŞAR
Radyasyonun Zararlı Etkileri Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Bir Hastane Örneği
2018 - Uluslararası Hakemli
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, KILIÇ CENK HİLMİ, GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM
Sağlık Sektöründe İşyeri İletişimi Açısından WhatsApp Uygulaması Kullanımının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi
2018 - Uluslararası Hakemli
Sağlık Akademisyenleri Dergisi, GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH
Sağlık Hizmetlerinde Veri Giriş Personeli İşe Alım Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniğinin Kullanılması
2018 - Ulusal Hakemli
Sosyal Güvence, GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH
Palyatif Bakım Üniteleri Performansının TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi
2017 - Uluslararası Hakemli
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN
Üniversite Öğrencilerinin Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerin Eğitimine İlişkin Farkındalık ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Yetersizlikten etkilenmiş birey, Sosyal içerme, Tutum, Üniversite ,
Bibliometric Analysis of the Studies on Smoking Cessation with Mindfulness Based Interventions
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Smoking Cessation, Mindfulness, Cigarette, Tobacco, Health Management. ,
Frequency of Smoking among University Students and Factors Affecting Their Smoking
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Smoking, University Students, Decisional Balance, Smoking Expectancy, Health Management. ,
COVID-19 Küresel Salgınında Hastanelerde Kalite Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Çalışma
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Hastane, COVID-19, pandemi, salgın, kalite, nitel çalışma ,
Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Ziyaret Edilen Tip 2 Diyabet Tanılı Hastaların Mevcut Durum Analizi
2019 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi ,
Sağlık Sektöründe İşyeri İletişimi Açısından WhatsApp Uygulaması Kullanımının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Sağlık Sektörü, WhatsApp Kullanımı, İşyeri İletişimi, AHP Yöntemi ,
Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesi ve Sonrası Türkiye’nin Makro Düzeyli Sağlık Göstergelerinin OECD Ülkeleri ile Karşılaştırılması: Bir Uygunluk Analizi
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>OECD Ülkeleri, Sağlık Hizmetleri, Makroekonomik Değişkenler, Uygunluk Analizi, Sağlıkta Dönüşüm Programı ,
Kamu Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin Pazarlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi> Pazarlama, Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Sağlık Yöneticileri ,
Sağlık Hizmetlerinde Büyük Veri Hakkında Yapılan Literatür Taramalarına Dair Literatür Taraması
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Sağlık, Büyük Veri, Big Data, Literatür Tarama ,
Measuring the Level of Knowledge and Skills of Caregivers in Home Health Care
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Home Health Service, Patient, Caregivers ,
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI – SİSTEMATİK DERLEME
2020 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Kesici-Delici Alet Yaralanmaları, Hastane, Sağlık Çalışanları, Yaralanmalar ,
Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik İnançları
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>sağlık çalışanları, sosyal dışlama, sosyal içerme, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği ,
Tip-2 Diyabet Tanılı Hastaların Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Tip 2 Diyabet, Depresyon, Tedaviye Uyum ,
Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Aşıları Hakkında Tutumlarının Değerlendirilmesi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Çocukluk Çağı Aşıları, Ebeveyn Tutumu, Aşı Reddi, Aşı Kararsızlığı ,
KARİYERİNE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Örgütsel vatandaşlık davranışı, Örgütsel sosyalleşme, Sağlık çalışanları ,
Individuals' Knowledge and Preference of Remote Health Service Delivery in Turkey
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi> Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu, Dijital Sağlık, Teknoloji ,
Türkiye’de Hemşirelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerde COVİD-19 Pandemisinin Yansımaları
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>COVID-19 pandemisi, hemşirelik, lisansüstü eğitim, tez ,
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
2023 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi ,
Erişkinlerde Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalığının İncelenmesi
2023 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi> Akılcı ilaç kullanımı, Farkındalık, Erişkinler ,
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Becerilerinin İncelenmesi
2023 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Sağlık, Sağlıklı Yaşam Becerileri, Üniversite Öğrencileri ,
YEŞİL HASTANELER: TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ
2023 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Yeşil Hastane ,Sürdürülebilirlik,Yeşil Yönetim,Sağlık Yönetimi ,