Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Özlem  Özaydın

Özlem Özaydın,  Faculty Member, PhD

CV
Öğretim Üyesi

She was born in Izmit in 1978. She graduated from Karadeniz Technical University, Department of Nursing in 1998 and Atatürk University, Department of Nursing in 2011. She completed her Master of Business Administration (English) education at Okan University in 2014. During her Master’s, she studied one semester at Universita Carlo Cattenou- LIUC as an exchange student of Erasmus Program. She completed a doctoral degree at Istanbul University, Healthcare Management Program in 2019. She is still studying her second Masters’ Degree on Public Health at Saglik Bilimleri University. Between the years of 2015-2016, she was entitled to receive training on "Quality and Efficiency in Healthcare Systems and Hospital Services" within the scope of "Regulation on Civil Servants to be Sent Abroad for Training". She was sent as an observer in Sydney Local Health District / Australia for 6 months by the Ministry of Health. She worked as a nurse at Private German Hospital and Private Acıbadem Hospital between 1999-2001. She worked as a nurse in various positions at Kartal Yavuz Selim State Hospital between 2001-2012. Between 2012 and 2020, she worked as unit manager and specialist positions in Istanbul Provincial Health Directorate, as an Deputy Manager of Administrative and Financial Affairs at SBU Zeynep Kamil Gynecology and Pediatrics Training and Research Hospital, and as a Training R&D officer at SBU Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital. She gave some lectures at the Department of Healthcare Management at Istinye University in the fall semester of the 2021-2022 academic year. Since 15th February 2022, she has been working as an Assistant Professor in the Department of Healthcare Management at Istinye University.

Research Areas: Healthcare Management, Hospital Management, Public Health , Corporate Performance Management, Long-Term Healhcare Services

Main Areas: Sağlık Yönetimi, 

2022 - Evaluation of Hepatitis A, Hepatitis B,Hepatitis C, HIV, Mumps, Measles andChickenpox Seroprevalence in Healthcare Workers
Elarslan Serkan, ÖZAYDIN ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, SERTBAŞ YAŞAR. BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ, 9(3), 166-172.
2022 - HEMŞİRELER VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MERHAMET DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
GÜDÜK ÖZDEN, ÖZAYDIN ÖZLEM, VURAL AYTEN. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, 7(20), 158-168.
2022 - İstanbul’daki Kamu Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik İnançları
ÖZAYDIN ÖZLEM, PERK GÜRÜN HANDE, ÇAVDAR SABANUR, TANRIVERDİ OLUĞ SEDA, DAĞ BEGÜM, YÜZAL SEÇİL, AKAY OSMAN. Klinik Psikiyatri Dergisi,
2022 - Investigation of the reasons that affect nurses mentally negatively during the Covid-19 pandemic
ÖZAYDIN ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, Doğan Merih Yeliz, ÖNDER EMRAH. Medicine Science | International Medical Journal, 11(1), 346-353.
2022 - Mean Platelet Volume as an Early Predictor for The Complication of Coronavirus Disease 19
SERTBAŞ MELTEM, DAĞCI SELMA, Kızılay Volkan, YAZICI ZEYNEP, Elçi Ebru, GÜDÜK ÖZLEM, Elarslan Serkan, ŞAYLAN BENGÜ, DAYAN AKIN, SERTBAŞ YAŞAR, ÖZDİL KAMİL. HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL, 6(2), 177-182.
2022 - Examination of Job Satisfaction and Anxiety Levels of Workers Working at COVID-19 Diagnostic Centers During the Pandemic
KILIÇ Ümmühan, GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, GÖKÜZ SEVİNÇ. Journal of Health Systems and Policies, 3(1), 1-19.
2021 - DETERMINATION OF CORONAVIRUS ANXIETY LEVEL OF HEALTHCARE WORKERS
ÖZAYDIN ÖZLEM, Elarslan Serkan, SERTBAŞ YAŞAR. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 4(1), 65-74.
2021 - HEMŞİRELİK BAKIM GÖSTERGESİ OLARAK HASTA DÜŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
KILIÇ Ümmühan, GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, OKUT GÜLŞAH. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-9.
2021 - KAMU HASTANELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 720-733.
2021 - Clinical characteristics of health care workers infected with COVID-19 at the Single-Center Hospital in Turkey
Elarslan Serkan, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR. Medical Research Journal, 6(1), 33-39.
2021 - COVID-19 KÜRESEL SALGININDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, VURAL AYTEN. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 24(1), 139-150.
2021 - Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Veri Zarflama Analizi ile Yapılan Çalışmalar
GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 17(1), 49-95.
2021 - Evde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Hizmet Talebinin İncelenmesi
GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 78-83.
2021 - DETERMINING THE FACTORS AFFECTING THE FREQUENCY OF VISITS OF HOME HEALTHCARE PATIENTS
GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, ANKARA HASAN GİRAY, SERTBAŞ YAŞAR. Internatıonal Journal Of Health Management And Tourism, 6(1), 363-377.
2021 - COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Mental Sorunlar
ÖZAYDIN ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 83-90.
2020 - Evaluation of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepattis C, HIV, Mumps, Measles and Chickenpox Seroprevalance in Healthcare Workers
Elarslan Serkan, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR. Southern Clinics of Istanbul Eurasia, 31(3), 243-250.
2020 - Evde Sağlık Hizmeti Alan Hasta ve Yakınlarının Memnuniyeti
GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR. Boğaziçi Tıp Dergisi, 7(3), 82-88.
2020 - SAĞLIK HİZMETLERİNDE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA
GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(3), 426-442.
2020 - Kamu Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
Sevim Ekrem, GÜDÜK ÖZLEM. JAREN, 6(1), 148-156.
2020 - Evde Sağlık Hizmetlerinde İnformal Bakım Verenlerin Bilgi ve Beceri Düzeyinin Belirlenmesi
GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(4), 648-660.
2019 - Current situation analysis of diabetic home care patients
SERTBAŞ MELTEM, GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, YAZICI ZEYNEP, DAĞCI SELMA, SERTBAŞ YAŞAR. Northern Clinics of Istanbul, 7(2), 140-145.
2018 - Sağlık Sektöründe İşyeri İletişimi Açısından WhatsApp Uygulaması Kullanımının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi
GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 5(2), 119-129.
2018 - Radyasyonun Zararlı Etkileri Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Bir Hastane Örneği
KILIÇ CENK HİLMİ, GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 874-889.
2017 - Palyatif Bakım Üniteleri Performansının TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi
GÜDÜK ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2), 511-527.
2017 - Sağlık Hizmetlerinde Veri Giriş Personeli İşe Alım Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniğinin Kullanılması
GÜDÜK ÖZLEM, ÖNDER EMRAH. Sosyal Güvence Dergisi, 0(13), 31-56.
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ RAPORU
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-44323-1-6
GÜDÜK ÖZDEN, GÜDÜK ÖZLEM, SERTBAŞ YAŞAR, SATMAN İLHAN
Geçmişten Günümüze Evde Sağlık Hizmetleri
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786254395871
ÖZAYDIN ÖZLEM, GÜDÜK ÖZDEN, ÖNDER EMRAH, ÖNDER GÜLER, Doğan Merih Yeliz, Aslan Yasemin, Sevim Ekrem, NAL MUSTAFA
"Erişkinlerde Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalığının İncelenmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi",
"Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Becerilerinin İncelenmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi",
"Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi",
(2019), "Measuring the Level of Knowledge and Skills of Caregivers in Home Health Care", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2019), "Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Ziyaret Edilen Tip 2 Diyabet Tanılı Hastaların Mevcut Durum Analizi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi>Evde Sağlık,Diyabet,Hasta",
(2017), "Sağlık Sektöründe İşyeri İletişimi Açısından WhatsApp Uygulaması Kullanımının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2017), "Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesi ve Sonrası Türkiye’nin Makro Düzeyli Sağlık Göstergelerinin OECD Ülkeleri ile Karşılaştırılması: Bir Uygunluk Analizi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2018), "Kamu Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin Pazarlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2018), "Sağlık Hizmetlerinde Büyük Veri Hakkında Yapılan Literatür Taramalarına Dair Literatür Taraması", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2020), "Sharp-Penetrating Tool Injuries of Healthcare Workers- Systematic Review", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2021), "Tip-2 Diyabet Tanılı Hastaların Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2021), "Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Aşıları Hakkında Tutumlarının Değerlendirilmesi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2021), "Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik İnançları", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
"Individuals' Knowledge and Preference of Remote Health Service Delivery in Turkey", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
"The Effect of Organizational Socialization on Organizational Citizenship Behavior in Healthcare Workers Who are New Their Career", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2021), "COVID-19 Küresel Salgınında Hastanelerde Kalite Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Çalışma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi>Hastane, COVID-19, pandemi, salgın, kalite, nitel çalışma",