İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Yusuf ERBAY

Yusuf Erbay,  Prof. Dr.

CV

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Master ve Doktora çalışmalarını İngiltere ve Türkiye’de tamamladı. Master Tezi “ Avrupa Birliği Çevre Yönetimi” , Doktora Tezi “ Küresel İşletmelerin Yönetimi” konularındadır. 2000 yılında Yönetim Bilimi Doçenti, 2020 yılında Profesör oldu. 1987 yılında Kaymakamlık mesleğine girdi ve 1995 yılına kadar çeşitli ilçelerde görev yaptı. 1995-2000 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu görevlerin yanı sıra, 1995–2000 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Türkiye’yi temsil eden Türk Heyeti’nin Milli Sekreteri görevini yürüttü. Aynı yıllarda, Türkiye’yi Kongre nezdinde, sınır ötesi iş birliği başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili uzmanlık komitelerinde ve Üst Komite niteliği taşıyan Yerel ve Bölgesel Demokrasi Komitesi’nde (CDLR) temsil etti. 1999-2000 yıllarında iki yıl süre için seçilerek, bu komitenin başkanlığı görevini üstlendi. 2000-2001 yıllarında Nevşehir Valiliği, 2002 yılında TOBB Genel Sekreterliği, 2003-2011 yılları arasında Yalova Valiliği, 2011-2020 yılları arasında Merkez Valiliği görevlerinde bulundu.2020 yılında Valilik görevinden emekli oldu. 2012 yılından itibaren Başkent Üniversitesi, TOBB-ETÜ ve İstinye Üniversitesinde; Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Firmalar, Uluslararası Girişimcilik, Çevre Politikaları ve Avrupa Birliği Siyasi Tarihi derslerini vermiştir. 2020 yılında İstinye Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde göreve başladı. İngilizce ve Fransızca bilen Erbay'ın, yerel yönetimler, çevre ve küreselleşme başta olmak üzere çeşitli konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi ve altı kitabı bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: kamu yönetimi, Türk idari teşkilatı, Kentleşme, Yerel yönetimler

Temel Alanları: Kamu Yönetimi,  Katılım ve Yönetişim,  Kentsel/Yerel Siyaset, 

LOCAL DIPLOMACY, Policies, Practices and Tools
2023 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8164-06-0
ERBAY YUSUF
İNSAN ÇEVRE TOPLUM
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789755330259
ERBAY YUSUF
KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN KENTSEL RANTA
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789755339771
ERBAY YUSUF, KELEŞ RUŞEN, GÖRMEZ KEMAL
From Modernization to Globalization, Local Authorities in Turkey History and Today
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9755331689
ERBAY YUSUF, AKGÜN HASAN
GERÇEĞİN EFSANESİ, İNSAN BEDREDDİN
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789755339597
ERBAY YUSUF
TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA YEREL TEMSİL VE KATILIM
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789755339498
GÖRMEZ KEMAL, ERBAY YUSUF, KELEŞ RUŞEN
TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA YEREL YÖNETİMLER
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789753537285
ERBAY YUSUF, AKGÜN HASAN
İnsan Çevre Toplum, (Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Ruşen Keleş), “ Çevre Alanında Yerel Düzeye Aktarılan Plan Yetkileri. Örnek Olay: Yalova İl Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı ve Plan Uygulamaları”, ss 417-445. İmge Kitabevi, 2016, Ankara.
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-533-025-9
ERBAY YUSUF
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi: Yerel Yönetimlerimizi Avrupa Platformu, (Zerrin Yener ile), Dünya Yerel Yönetimler Akademisi (WALD), 1999,İstanbul.
1999 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7237-15-9
ERBAY YUSUF
Küresel İşletmelerin Yönetimi ve Türk İşletmelerinin Yeni Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Faaliyetleri, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayınları, 1996, Ankara.
1996 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7565-57-1
ERBAY YUSUF
Modernleşmeden Küreselleşmeye Türkiye’de Yerel Yönetimler, Tarihi ve Bugünü,(Dr. Hasan Akgün ile),Kazancı Kitap, 2013,İstanbul.
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-376-194-9
ERBAY YUSUF
Türkiye’de ve Avrupa’da Yerel Yönetimler, (Dr. Hasan Akgün ile), Röle Akademik Yayıncılık, 2017, İstanbul.
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN: 978-605-65942-7-4
ERBAY YUSUF
Türkiye’de Ve Avrupa’da Yerel Temsil ve Katılım, (Doç. Dr. Yusuf Erbay ve Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Kemal Görmez), İmge Kitabevi, 2020, Ankara.
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN 978-975-533-
ERBAY YUSUF
Avrupa Konseyi ve Türk Yerel Yönetimleri
2023 - Ulusal Hakemli
Şehir ve Toplum Dergisi, ERBAY YUSUF
Bulgaristan’da yerel yönetimler
2021 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Bulgaristan’da Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 30, Sayı 3, Temmuz 2021, Ankara.
2021 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Yunanistan’da Yerel Yönetimler
2020 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Yunanistan’da Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, Ocak 2020, Ankara.
2020 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Emerging of the Reperesentative Councils and New Organisations within the Administrative System of the Ottoman State in the Tanzimat Era
2017 - Ulusal Hakemli
Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, ERBAY YUSUF
Aslında Avrupa’da ABD de Aynı Türkiye’yi İstiyor, Türkiye Günlüğü Sayı 131, Yaz, 2017.
2017 - Ulusal Hakemli
Türkiye Günlüğü, ERBAY YUSUF
Emerging of the Representative Councils and New Organisations within the Administrative System of the Ottoman State in the Tanzimat Era.,
2017 - Uluslararası Hakemli
Bilig, ERBAY YUSUF
Bölge Yönetimlerinin Özerkliği ve Avrupa Konseyi, (Prof. Dr. Ruşen Keleş ile birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Ocak, 2013.
2013 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Valiler Çevre Düzeni Planı Yapmalı mıdır? Mülkiye Dergisi, Cilt 36, Sayı 3, 2012.
2012 - Ulusal Hakemli
Mülkiye Dergisi, ERBAY YUSUF
Türkiye’de Yerel Düzeye Aktarılan Bazı Yetkilerin Doğurduğu Çatışmalar, Örnek Olay: Yalova İl Planlama Süreci ve Plan Uygulamaları, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, Nisan, 2012.
2012 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Küreselleşme Sürecini Anlamaya Yardımcı Bazı Kavramlar. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Dergisi, Sayı 32, Bahar, 2011.
2011 - Ulusal Hakemli
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Dergisi, ERBAY YUSUF
Yerel Yönetimlerde Nasıl Reform Yapamayız? Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 2, No:2, Ağustos, 2000.
2000 - Ulusal Hakemli
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, ERBAY YUSUF
Fransa’da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 1999.
1999 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Avrupa Konseyinin Bölge Olgusuna Bakışı, (Prof. Dr. Ruşen Keleş ile birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, 1999.
1999 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Küreselleşmenin Motoru: Çok Uluslu Şirketler, Türk İdare Dergisi, S.418, 1998.
1998 - Ulusal Hakemli
Türk İdare Dergisi, ERBAY YUSUF
Sınır Ötesi İşbirliği: Türk Yerel Yönetimleri İçin Yeni Bir Açılım, (Zerrin Yener ile birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 7, S.2, 1998.
1998 - Ulusal Hakemli
Çağdaş Yerel Yönetimler, ERBAY YUSUF
Küreselleşen Dünyada Türkiye, Türk İdare Dergisi, Sayı 421, 1998.
1998 - Ulusal Hakemli
Türk İdare Dergisi, ERBAY YUSUF
Aslında Avrupa’da ABD de Aynı Türkiye’yi İstiyor, Türkiye Günlüğü Sayı 49, 1998.
1998 - Ulusal Hakemli
Türkiye Günlüğü, ERBAY YUSUF
Bürokrasi, Bürokratizm ve Ülkemizde Bürokrat-Siyasetçi İlişkiler, Yeni Türkiye, Yıl: 3, Sayı 13, 1997.
1997 - Ulusal Hakemli
Yeni Türkiye, ERBAY YUSUF
Türkistan Pazarında Türk İşletmeleri, Yeni Türkiye, Sayı 15, 1997.
1997 - Ulusal Hakemli
Yeni Türkiye, ERBAY YUSUF
Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci veya Yer Değiştiren Demir Perde, Türkiye Günlüğü, Sayı 47, 1997.
1997 - Ulusal Hakemli
Türkiye Günlüğü, ERBAY YUSUF
Çok Uluslu Şirketlerin Yönetim ve Organizasyonu, Türk İdare Dergisi, S.404, 1994.
1994 - Ulusal Hakemli
Türk İdare Dergisi, ERBAY YUSUF
Türkiye Cumhuriyeti’nin Genel Yönetim Sisteminde Taşra Teşkilatının Karşılaştığı Karar Alma Sorunları ve Bunların İyileştirilmesine ilişkin bazı öneriler, Türk İdare Dergisi, S.398,1993.
1993 - Ulusal Hakemli
Türk İdare Dergisi,, ERBAY YUSUF
Halkla İlişkiler Kavramı Açısından Türk Kamu Yönetiminin Tarihi Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türk İdare Dergisi , S.400,1993.
1993 - Ulusal Hakemli
Türk İdare Dergisi, ERBAY YUSUF
Avrupa Topluluğunda Çevre Politikası, Türk İdare Dergisi, S.396, 1992.
1992 - Ulusal Hakemli
Türk İdare Dergisi, ERBAY YUSUF
Türkiye’de Planlı Kırsal Kalkınma Çalışmalarına İki Örnek: Yeşil-Mavi Yol ve Model Orman Projeleri, “Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik”
2021 - Uluslararası ISSN 978-605-71187-0-7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları ,
City Councils in Turkey Within The Context Of Sustainable Local Governance, “Sustainable Urbanism and Local Governance”
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları ,
Türkiye’de Kentsel Yönetimi Farklı Bir Kulvara Sokan 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası, “Kentsel Politikalar”
2017 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları ,
Yerel Özerklik
2011 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku ,
Kavram Olarak Küreselleşme
1997 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku ,
Türkiye’de Kentsel Yönetimi Farklı Bir Kulvara Sokan 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası, “Kentsel Politikalar”, Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Kıbrıs 2017, Bildiri Kitabı, s.454-466, Palme Yayınları, Ankara, 2018.
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku ,
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Sınırötesi İşbirliği Sözleşmesi, “Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları”, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.635-645, KTTC, 2014.
2014 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku ,
Türkiye’de Planlı Kırsal Kalkınma Çalışmalarına İki Örnek: Yeşil-Mavi Yol ve Model Orman Projeleri, “Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik”, Uluslararası 6.Kent ve Çalışma Konferansı Bildiri Kitabı, s.555-570, Ankara Üniversitesi Yayınları No:658., Ankara, 2019.
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku ,
City Councils in Turkey Within The Context Of Sustainable Local Governance, “Sustainable Urbanism and Local Governance”, 3rd International Conference on Urban Studies, Strasbourg 2018, Proceedings, pp. 344-362, İdealkent Yayınları: 8, Ankara, 2019.
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku ,