İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Yusuf Erbay

Yusuf Erbay,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Master ve Doktora çalışmalarını İngiltere ve Türkiye’de tamamladı. Master Tezi “ Avrupa Birliği Çevre Yönetimi” , Doktora Tezi “ Küresel İşletmelerin Yönetimi” konularındadır. 2000 yılında Yönetim Bilimi Doçenti, 2020 yılında Profesör oldu. 1987 yılında Kaymakamlık mesleğine girdi ve 1995 yılına kadar çeşitli ilçelerde görev yaptı. 1995-2000 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu görevlerin yanı sıra, 1995–2000 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Türkiye’yi temsil eden Türk Heyeti’nin Milli Sekreteri görevini yürüttü. Aynı yıllarda, Türkiye’yi Kongre nezdinde, sınır ötesi iş birliği başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili uzmanlık komitelerinde ve Üst Komite niteliği taşıyan Yerel ve Bölgesel Demokrasi Komitesi’nde (CDLR) temsil etti. 1999-2000 yıllarında iki yıl süre için seçilerek, bu komitenin başkanlığı görevini üstlendi. 2000-2001 yıllarında Nevşehir Valiliği, 2002 yılında TOBB Genel Sekreterliği, 2003-2011 yılları arasında Yalova Valiliği, 2011-2020 yılları arasında Merkez Valiliği görevlerinde bulundu.2020 yılında Valilik görevinden emekli oldu. 2012 yılından itibaren Başkent Üniversitesi, TOBB-ETÜ ve İstinye Üniversitesinde; Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Firmalar, Uluslararası Girişimcilik, Çevre Politikaları ve Avrupa Birliği Siyasi Tarihi derslerini vermiştir. 2020 yılında İstinye Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde göreve başladı. İngilizce ve Fransızca bilen Erbay'ın, yerel yönetimler, çevre ve küreselleşme başta olmak üzere çeşitli konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi ve altı kitabı bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: kamu yönetimi, Türk idari teşkilatı, Kentleşme, Yerel yönetimler

Temel Alanları: Kamu Yönetimi,  Katılım ve Yönetişim,  Kentsel / Yerel Siyaset,