Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Yusuf Erbay

Yusuf Erbay,  Prof.

CV
Faculty Member

He graduated from Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of International Relations. He completed his Master's and PhD studies in England and Turkey. His Master's Thesis is on Environmental Policy Making in the European Community and his Ph.D. Thesis is on Management of Global Enterprisez. He became Assoc. Prof. of Management Sciences in 2000, and Prof. in 2020. He became Sub-Governor in 1987 and served in various districts until 1995. Between 1995 and 2000, he served as Head of Department and as Deputy General Director in the General Directorate of Local Authorities of the Ministry of Interior. In addition to these duties, he served as the National Secretary of the Turkish Delegation representing Turkey at the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, between 1995-2000. In the same years, he was a member of the Committee of Selected Expert on Transfrontier Cooperation in the Council of Europe and of the Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR), which is the top Committee. For two years in 1999-2000, he held the position of the Chairman of this committee. He served as the Governor of Nevşehir in 2000-2001, as the General Secretary of TOBB in 2002, as the Governor of Yalova between 2003-2011, and as the Governor at the Centre after 2011. He retired from the Governorship in 2020. Since 2012, he has been lectured on Public Administration, Local Governments, International Organizations, International Firms, International Entrepreneurship, Environmental Policies and Political History of the European Union at Başkent University, TOBB-ETU, and İstinye University. In 2020, he started to work at Istinye University, Department of Political Science and Public Administration. Erbay, who speaks English and French, has many articles and six books published on various topics, especially local governments, the environment and globalization.

Research Areas: Public Administration, Turkish Administration Organizastions, Urbanization, Local Administration

Main Areas: Kamu Yönetimi,  Katılım ve Yönetişim,  Kentsel/Yerel Siyaset, 

2021 - Bulgaristan’da Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 30, Sayı 3, Temmuz 2021, Ankara.
ERBAY YUSUF. Çağdaş Yerel Yönetimler, 30(3),
2020 - Yunanistan’da Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, Ocak 2020, Ankara.
ERBAY YUSUF. Çağdaş Yerel Yönetimler,
2017 - Aslında Avrupa’da ABD de Aynı Türkiye’yi İstiyor, Türkiye Günlüğü Sayı 131, Yaz, 2017.
ERBAY YUSUF. Türkiye Günlüğü,
2017 - Emerging of the Representative Councils and New Organisations within the Administrative System of the Ottoman State in the Tanzimat Era.,
ERBAY YUSUF. Bilig,
2013 - Bölge Yönetimlerinin Özerkliği ve Avrupa Konseyi, (Prof. Dr. Ruşen Keleş ile birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Ocak, 2013.
ERBAY YUSUF. Çağdaş Yerel Yönetimler,
2012 - Valiler Çevre Düzeni Planı Yapmalı mıdır? Mülkiye Dergisi, Cilt 36, Sayı 3, 2012.
ERBAY YUSUF. Mülkiye Dergisi,
2012 - Türkiye’de Yerel Düzeye Aktarılan Bazı Yetkilerin Doğurduğu Çatışmalar, Örnek Olay: Yalova İl Planlama Süreci ve Plan Uygulamaları, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, Nisan, 2012.
ERBAY YUSUF. Çağdaş Yerel Yönetimler,
2011 - Küreselleşme Sürecini Anlamaya Yardımcı Bazı Kavramlar. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Dergisi, Sayı 32, Bahar, 2011.
ERBAY YUSUF. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Dergisi,
2000 - Yerel Yönetimlerde Nasıl Reform Yapamayız? Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 2, No:2, Ağustos, 2000.
ERBAY YUSUF. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi,
1999 - Fransa’da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 1999.
ERBAY YUSUF. Çağdaş Yerel Yönetimler,
1999 - Avrupa Konseyinin Bölge Olgusuna Bakışı, (Prof. Dr. Ruşen Keleş ile birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, 1999.
ERBAY YUSUF. Çağdaş Yerel Yönetimler,
1998 - Küreselleşmenin Motoru: Çok Uluslu Şirketler, Türk İdare Dergisi, S.418, 1998.
ERBAY YUSUF. Türk İdare Dergisi,
1998 - Sınır Ötesi İşbirliği: Türk Yerel Yönetimleri İçin Yeni Bir Açılım, (Zerrin Yener ile birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 7, S.2, 1998.
ERBAY YUSUF. Çağdaş Yerel Yönetimler,
1998 - Küreselleşen Dünyada Türkiye, Türk İdare Dergisi, Sayı 421, 1998.
ERBAY YUSUF. Türk İdare Dergisi,
1998 - Aslında Avrupa’da ABD de Aynı Türkiye’yi İstiyor, Türkiye Günlüğü Sayı 49, 1998.
ERBAY YUSUF. Türkiye Günlüğü,
1997 - Bürokrasi, Bürokratizm ve Ülkemizde Bürokrat-Siyasetçi İlişkiler, Yeni Türkiye, Yıl: 3, Sayı 13, 1997.
ERBAY YUSUF. Yeni Türkiye,
1997 - Türkistan Pazarında Türk İşletmeleri, Yeni Türkiye, Sayı 15, 1997.
ERBAY YUSUF. Yeni Türkiye,
1997 - Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci veya Yer Değiştiren Demir Perde, Türkiye Günlüğü, Sayı 47, 1997.
ERBAY YUSUF. Türkiye Günlüğü,
1994 - Çok Uluslu Şirketlerin Yönetim ve Organizasyonu, Türk İdare Dergisi, S.404, 1994.
ERBAY YUSUF. Türk İdare Dergisi,
1993 - Türkiye Cumhuriyeti’nin Genel Yönetim Sisteminde Taşra Teşkilatının Karşılaştığı Karar Alma Sorunları ve Bunların İyileştirilmesine ilişkin bazı öneriler, Türk İdare Dergisi, S.398,1993.
ERBAY YUSUF. Türk İdare Dergisi,,
1993 - Halkla İlişkiler Kavramı Açısından Türk Kamu Yönetiminin Tarihi Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türk İdare Dergisi , S.400,1993.
ERBAY YUSUF. Türk İdare Dergisi,
1992 - Avrupa Topluluğunda Çevre Politikası, Türk İdare Dergisi, S.396, 1992.
ERBAY YUSUF. Türk İdare Dergisi,
İnsan Çevre Toplum, (Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Ruşen Keleş), “ Çevre Alanında Yerel Düzeye Aktarılan Plan Yetkileri. Örnek Olay: Yalova İl Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı ve Plan Uygulamaları”, ss 417-445. İmge Kitabevi, 2016, Ankara.
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-533-025-9
ERBAY YUSUF
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi: Yerel Yönetimlerimizi Avrupa Platformu, (Zerrin Yener ile), Dünya Yerel Yönetimler Akademisi (WALD), 1999,İstanbul.
1999 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7237-15-9
ERBAY YUSUF
Küresel İşletmelerin Yönetimi ve Türk İşletmelerinin Yeni Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Faaliyetleri, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayınları, 1996, Ankara.
1996 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7565-57-1
ERBAY YUSUF
Modernleşmeden Küreselleşmeye Türkiye’de Yerel Yönetimler, Tarihi ve Bugünü,(Dr. Hasan Akgün ile),Kazancı Kitap, 2013,İstanbul.
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-376-194-9
ERBAY YUSUF
Türkiye’de ve Avrupa’da Yerel Yönetimler, (Dr. Hasan Akgün ile), Röle Akademik Yayıncılık, 2017, İstanbul.
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN: 978-605-65942-7-4
ERBAY YUSUF
Türkiye’de Ve Avrupa’da Yerel Temsil ve Katılım, (Doç. Dr. Yusuf Erbay ve Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Kemal Görmez), İmge Kitabevi, 2020, Ankara.
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN 978-975-533-
ERBAY YUSUF
(2011), "Yerel Özerklik", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku",
(1997), "Kavram Olarak Küreselleşme", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku",
(2018), "Türkiye’de Kentsel Yönetimi Farklı Bir Kulvara Sokan 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası, “Kentsel Politikalar”, Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Kıbrıs 2017, Bildiri Kitabı, s.454-466, Palme Yayınları, Ankara, 2018.", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku",
(2014), "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Sınırötesi İşbirliği Sözleşmesi, “Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları”, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.635-645, KTTC, 2014. ", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku",
(2019), "Türkiye’de Planlı Kırsal Kalkınma Çalışmalarına İki Örnek: Yeşil-Mavi Yol ve Model Orman Projeleri, “Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik”, Uluslararası 6.Kent ve Çalışma Konferansı Bildiri Kitabı, s.555-570, Ankara Üniversitesi Yayınları No:658., Ankara, 2019. ", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku",
(2019), "City Councils in Turkey Within The Context Of Sustainable Local Governance, “Sustainable Urbanism and Local Governance”, 3rd International Conference on Urban Studies, Strasbourg 2018, Proceedings, pp. 344-362, İdealkent Yayınları: 8, Ankara, 2019.", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>İdare Hukuku",