İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Mine Afacan Fındıklı

Mine Afacan Fındıklı,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı, Dekan V.

Galatasaray Liselidir (122. Dönem). Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme- Yönetim ve Organizasyon alanında lisans eğitimini bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini İşletme Yönetimi- Eğitim Yönetimi programında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından özel sektördeki görevi ile birlikte, 2005-2009 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi MYO, Yıldız Teknik Üniversitesi MYO ve İTÜ MYO’da (2007-2008) yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik hayata adım attı. 2009-2010 yıllarında da Kavram MYO ‘nda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ardından, İstanbul Üniversitesi SBE – İşletme ABD / İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı’nda (2009-2012 Aralık) doktor unvanına hak kazandı. İŞ değerleri üzerine belirlemiş olduğu tezinin konusu “İŞ Değerleri Perspektifinde Yönetici- Çalışan Uyumu, İş Tatmini ile Lider-Üye Etkileşimi Üzerine Türk Sağlık Sektöründe Bir Araştırma’ dır. Gelişim Üniversitesi’nde üç yıl boyunca İİBF dekan yardımcılığı, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölüm başkanı ve Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde editör yardımcısı görevlerini sürdürdü. 27 Nisan 2016’da Doçentlik unvanını Strateji ve Yönetim alanından almıştır. 2017 Şubat -2020 Şubat tarihleri arasında Beykent Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı ve İşletme (Ing) Bölüm Başkanı görevlerini yerine getirmiştir. Doktora sonrası çalışmalarını TUBİTAK 2219 destek programı ile 2020 Mart- Eylül döneminde University of BATH, Ingiltere’de sürdürmüştür. Akademik çalışmalarına İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve Girişimcilik konuları çerçevesinde devam etmektedir. İkisi meslek hayatında, üç çocuk annesidir.

Araştırma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  İnsan Kaynakları Yönetimi,  Örgütsel Davranış, 

(2016), "Best Paper- One of the best paper", "Yurtdışı Üniversite", "İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK PR. (TAM BURSLU)/", "DOÇENT", "Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül", "Sam Houston State University", Yayın Teşvik Ödülü