Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Mine Afacan Fındıklı

Mine Afacan Fındıklı,  Prof.

CV

She is a graduate of Galatasaray High School (122. Term). After graduating from Anadolu University, Faculty of Business Administration, she completed her MBA degree at Bahcesehir University, Department of Business Administration. At this time, she was working in private sector for seven years in insurance brokerage services. During her MBA, she also worked as a part-time lecturer in Tourism Vocational School at Bogazici University (2005-2008), Yildiz Technical University and Istanbul Technical University until (2007-2008). Between 2009-2010, she has been a full-time lecturer at Kavram Vocational School. She received her Ph.D. degree from Institute of Social Sciences at Istanbul University - Department of Management and Organization in December 2012. Her Ph.D. thesis was titled “A Research On The Manager-Employee Congruence And Job Satisfaction From Tthe Work Values Perspective With The Leader-Member Exchange In The Turkish Health Sector”. After completing her Ph.D., she worked as vice- dean of the FEAS and the head of Department of International Logistics and Transportation for three years. She was the Assistant Editor of the Journal of Social Sciences at Gelisim University. In 2016, she has received her associate professorship degree in strategy and management. She worked as vice- dean in the FEAS, and head of Business Department at Beykent University between 2017 February-2020 February. She has been funded by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) and she has been a visiting fellow at the University of Bath, School of Management, Future of Work Research Centre for six months. She was a Dean of The FEASS, The Head of the Department of Business, and a Graduate Coordinator (MBA- Doctorate) between September 2021 and August 2023. She continues her academic studies within the framework of human resources management, organizational behavior, and social entrepreneurship. She has three lovely children; two of them are university graduates and the third one is 9 years old.

Research Areas: Human Resource Management, Organizational Behaviour, Strategic Management

Main Areas: Yönetim ve Strateji,  İnsan Kaynakları Yönetimi,  Örgütsel Davranış, 

Küreselleşme ve Avrupa Birliği , Dünya Göç Hareketleri Dizisi
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-427-425-1
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, TURUNÇ ÖMER, GÜRSEL GÜNEY
The Effects Of Demographıc Factors On Employee Well-Beıng: A 3- Period Longıtudınal Research Durıng The Pandemıc.
2023 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-6925-27-4
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ATAMAN BERK GÖKSEL, TURUNÇ ÖMER
YÖNETIM VE ORGANIZASYON SENDROMLARI-2
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-6408-76-0
Karafakioğlu Engin, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Idiosyncratic Deals at Work Exploring Individual, Organizational, and Societal Perspectives
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-030-88515-1, 978-3-030-88516-8
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ROFÇANIN YASİN, ERERDİ CAN
Idiosyncratic Deals at Work Exploring Individual, Organizational, and Societal Perspectives
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-030-88515-1, 978-3-030-88516-8
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ROFÇANIN YASİN, ERERDİ CAN
Feminist Framing of Europeanisation Gender Equality Policies in Turkey and the EU
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-030-52769-3
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ACAR ERDUR DUYGU,USTABAŞ AYFER
Creating Social Value Through Social Entrepreneurship
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781799847274
BOZAYKUT BÜK TUBA, YAŞAR BURZE, ALTINDAĞ ERKUT, KARAÇAY AYDIN GAYE, SARAÇ MEHLİKA, GÜNEŞTEPE KUTAY, TUNÇALP DENİZ, TOKER KEREM, MORGÜL GÖZDE, ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH
Management and Technological Challenges in the Digital Age
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781351238915
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,SUNDU MUSTAFA
Business Intelligence and Analytics in Small and Medium Enterprises
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9780367173883
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,SUNDU MUSTAFA,YAŞAR OKAN
Söz uçar mı? Psikolojik Sözleşmelerden Kişiye Özgü Sözleşmelerine Doğru
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7647-19-9
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Sağlıkta Kalite Yönetimi (Türkiye’den ve İspanya’dan EFQM Modeli Uygulama Örnekleri ile)
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786257296243
YURTSEVEN FATMA MELTEM,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
ARMSTRONG’UN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EL KİTABI
2017 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 9786053207115
GÜROL YONCA DENİZ,Gemici Evrim,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Creating Social Value Through Social Entrepreneurship
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781799847274
MORGÜL GÖZDE,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
İŞ Ekosistemleri
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7126-30-4
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH,Balın İbrahim
Yönetim Biliminde Etkin ve Güncel Konular
2019 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-7890-54-2
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
İŞ DEĞERLERİ ve ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI
2013 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978 - 605 - 377 - 943 - 8
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Technological Challenges and Management Matching Human and Business Needs
2016 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1-4822-6102
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ROFCANİN Yasin
Creating Business Value and Competitive Advantage With Social Entrepreneurship
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 2327-3429
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR
İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-333-765-2
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Chaotic Sand Cat Swarm Optimization
2023 - Uluslararası Hakemli
mathematics, KIANI FARZAD, NEMATZADEH MIANDOAB SAJJAD, ANKA FATEME AYŞİN, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Perceptions of Support Trickle Down: Effects on Energetic Resources via Psychological Empowerment
2023 - Uluslararası Hakemli
European Management Review, ROFÇANIN YASİN, Wang Siqi, Las Heras Mİreia, Taşer Erdoğan Didem, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Jose Bosch Maria
The Effect of Proactive Behavior in the Relationship of Workload Perception and Creative Work Behavior
2023 - Uluslararası Hakemli
Trends in Business and Economics,, MORGÜL GÖZDE, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Ethical leadership and green innovation: the mediating role of green organizational culture
2023 - Uluslararası Hakemli
Journal of Environmental Planning and Management, ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH, BİLGETÜRK MAHMUT, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
SKS HV5 ile EFQM MM’nin Karşılaştırılmasına Yönelik Nitel Bir Çalışma
2022 - Ulusal Hakemli
Health Sciences, YURTSEVEN FATMA MELTEM, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Digital HR: A study on how game-based assessments can attract talents
2022 - Uluslararası Hakemli
Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, GÜRBÜZ Uğur, ÖZDEMİR ŞEBNEM
Exploring the effects of reduced load work arrangements (RLWAs): The role of individual autonomy and workplace level justice perceptions
2022 - Uluslararası Hakemli
European Management Journal, BERBER AYKUT, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ROFÇANIN YASİN, Mughal FAROOQ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE SIRALAMA İNDEKSLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER
2022 - Ulusal Hakemli
Doğuş Üniversitesi Dergisi, Gedikkaya Bal PInar, AYAS MELEK ÖZLEM, BOZAYKUT BÜK TUBA, YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
ALGILANAN ÖRGÜT DESTEĞİ İLE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE KENDİNİ İŞLETMEDEN HİSSETMENİN VE İŞTEN AİLEYE YÖNELİK ÇATIŞMANIN ROLÜ
2022 - Ulusal Hakemli
Doğuş Üniversitesi Dergisi, MORGÜL GÖZDE, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Workplace Happiness: A Research on the Effects of Workplace Environment and Psychological Capital
2021 - Uluslararası Hakemli
Istanbul Management Journal, ERKUŞ AHMET, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Duygusal ve Kültürel Zekânın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Sosyal Sermayenin Aracılık Rolü
2021 - Ulusal Hakemli
Academia- Eğitim Araştırmaları Dergisi, ÇIPA Deniz, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ALTINDAĞ ERKUT
Digital HR: A study on how game-based assessments can attract talents
2021 - Uluslararası Hakemli
International Journal of New Trends in Social Sciences (IJ-SS), Uğur Gürbüz, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ÖZDEMİR ŞEBNEM
A Conceptual Model Proposal for Co-Creation of Social Value:Insights from Social Entrepreneurs
2020 - Ulusal Hakemli
Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences, ACAR ERDUR DUYGU,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Work Family Conflict And Counterproductive Work Behavior: Family Supportive Organizational Perception As A Moderator
2020 - Uluslararası Hakemli
Journal of Strategic Management, MORGÜL GÖZDE, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Steel Companies in a Turmoil of “Trade Wars”: A View from Turkey
2020 - Ulusal Hakemli
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, GÖZKAMAN ARMAĞAN,USTABAŞ AYFER,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
İŞ DEĞERLERİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARDIŞIK ARACILIK MODELİ
2020 - Uluslararası Hakemli
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, YAY MERAL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Employment of disadvantaged groups in OECD countries: A comparative study with MDS analysis
2020 - Uluslararası Hakemli
Research in Business Social Science, BEYHAN ACAR ASLI,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Dijital Pazarlamada Sosyal Medya Reklamlarının Özel Sağlık Kurumlarına olan Etkileri
2020 - Uluslararası Hakemli
Ekonometri, İstatistik, ve Amprik Ekonomi Dergisi, GÜNEY MELİH,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
KARANLIK LİDERLİK ÖLÇEĞİ: ÇALIŞANLARIN ALGISI ÜZERİNE BİR ÖLÇEKLENDİRME ÇALIŞMASI
2019 - Uluslararası Hakemli
Nitel Araştırmalar dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,Okan Gözde,SIĞRI ÜNSAL
Human resource differentiation: A theoretical paper integrating co-workers’xx perspective and context
2019 - Uluslararası Hakemli
Human Resource Management Journal, ROFCANIN YASİN,BERBER AYKUT,MARESCAUX ELISE,BAL MATTHIJS P,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
2018 - Uluslararası Hakemli
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, HEDİYE BAHAR KAHRAMAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
The Effects Of Electronic Human Resources Practices On Organizational Outcomes: A Study On Foreign Enterprise Insurance In Turkey
2018 - Uluslararası Hakemli
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,CELEP Murat
İŞVEREN MARKA YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: İSTANBUL’DA HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
2018 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, NAYIR Büşra,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
WORK MEANING CONCEPT AND A TRANSLATION SCALE ANALYSIS OF VALIDITY AND RELIABILITY IN TURKISH VERSION
2017 - Uluslararası Hakemli
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KELEŞ HATİCE NECLA,AFACAN Ceyda
Çalışma Hayatında Kadın Yönetici Olmak: Türkiye’de Sanayi Sektöründe Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar
2017 - Uluslararası Hakemli
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, USTABAŞ AYFER,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
İŞ TATMİNİN, ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİKİŞKİSİNDE ARACILIK ROLÜ
2017 - Uluslararası Hakemli
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, BAYARÇELİK EBRU BEYZA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
SAGLIK ÇALISANLARINDA MOBBING ALGISININ IS TATMINI ÜZERINDEKI ETKISI: KAMU HASTA
2017 - Uluslararası Hakemli
The Journal of Social Sciences, Gökdemir Duygu,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
EFFECT OF TASK CONFLICT ON CO WORKER TRUST INFORMATION ACQUISITION JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE
2016 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF ORGANIZATIONALCULTURE, COMMUNICATIONS AND CONFLICT, YOZGAT UĞUR,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,DEMİRBAĞ ORKUN,SAVAŞ AHMET TUĞRUL
Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi Sağlık ve Tekstil Sektörü Çalışanlarının Karşılaştırılması
2016 - Uluslararası Hakemli
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
The effect of the meaningfulness of work on job satisfaction, job stress and intention to leave
2016 - Uluslararası Hakemli
Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, KELEŞ HATİCE NECLA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Impact of Task conflict on Job Satisfaction: Mediating Effect of Positive Emotions While Controlling Personality Traits
2016 - Uluslararası Hakemli
Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, DEMİRBAĞ ORKUN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR
ALGILANAN LIDER DESTEGI ILE IS-AILE ÇATISMASI ILISKISINDE KENDINI ISLETMEDEN HISSETMENIN DÜZENLEYICI ETKISI: TURIZM SEKTÖRÜ ÖRNEGI
2015 - Ulusal Hakemli
Kafkas İİBF Dergisi, TURUNÇ ÖMER, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Exploring the consequences of work engagement the role of relational resources and team work performance
2015 - Uluslararası Hakemli
Ege Akademik Bakış Dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Sürdürülebilirlik Bakış Açısıyla Bir Sosyoloji Kitabının Değerlendirilmesi
2015 - Uluslararası Hakemli
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND PERCEIVED IN ROLE PERFORMANCE A RESEARCH IN RETAIL AND SERVICE SECTOR EMPLOYEES IN ISTANBUL
2015 - Uluslararası Hakemli
Canadian International Journal of Social Science and Education, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR
A STUDY ON MEDIATOR EFFECT OF THE REVERSE LOGISTICS ACTIVITIES ON PERFORMANCE
2015 - Uluslararası Hakemli
The Journal of American Academy of Business, Cambridge, ERTAN GÜNDÜZ,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Örgüt Kültürü Algısı Ve Örgütsel Çift Yönlülüğe Etkisi Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi
2014 - Uluslararası Hakemli
Celal Bayar Üniversitesi Dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, PINAR RECEP İBRAHİM
ALGILANAN LİDER DESTEĞİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEMENİN ARACILIK ROLÜ: İSTANBUL’DA KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2014 - Ulusal Hakemli
İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKET ORIENTATION ANDORGANIZATIONAL INNOVATION THE ROLE OF THE SHR PRACTICES
2014 - Uluslararası Hakemli
BEYDER/ Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi-The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,Yasin ROFCANİN,YOZGAT UĞUR
Relations with stakeholders in Turkey: the sample of ISE‐50 Index
2013 - Uluslararası Hakemli
Emerald, ARSLANTAŞ CEM CÜNEYT, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Relations with stakeholders ın Turkey The sample of ISE 50 INDEX
2013 - Uluslararası Hakemli
Corporate Governance - The İnternational Journal Of Business in Society, ARSLANTAŞ CEM CÜNEYT, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Psikolojik Sermayenin İş Tatmini İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma
2013 - Uluslararası Hakemli
T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, ERKUŞ AHMET, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Subordinate Trust in Supervisor and Organization with its Effects on Subordinate Perception of Psychological Empowerment
2010 - Uluslararası Hakemli
International Journal Of Business and Management Studies, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, SEMERCİÖZ FATİH, GÜLDEN ADEM
İMKB 50 de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları
2010 - Uluslararası Hakemli
T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ARSLANTAŞ CEM CÜNEYT
Effect of mucosal anaesthesia on oropharyngeal swallowing
2000 - Uluslararası Hakemli
Neurogastroenterol Motil, Cumhur Ertekin,TARLACI SULTAN,KIYLIOĞLU NEFATİ,Keskin Arzu,AYDOĞDU İBRAHİM
Kariyer Başarısına Giden Yol: İş Özerkliği ve Algılanan İstihdam Edilebilirlik
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>İnsan Kaynakları Yönetimi>Örgütsel Davranış ,
FOLLET'S VISIONARY PERSPECTIVE ON LEADERSHIP AND EMPOWERMENT IN TURKISH FAST CONSUMPTION INDUSTRY
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Örgüt Kuramları>Örgütsel Davranış ,
AN ANALYSIS OF NEW GENERATION LEADERSHIP STYLES IN LEADING E-COMMERCE COMPANIES
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim ,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA YEŞİL İŞLETME ÜZERİNE BİBLOYOMETRİK BİR ANALİZ
2022 - Ulusal ISSN 978 - 975 - 2481 - 27 – 5
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim ,
YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞYERİNDE GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2022 - Ulusal ISSN 978-625-8278-24-8
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi ,
Kadın Yöneticilerin Gözünden Cinsiyet Eşitsizliği
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası İşletmecilik ,
Otomotiv Sektöründe Kadın Yönetici Olmak
2017 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası İşletmecilik>Otomotiv Sektörü,Orta ve üst Düzey Kadın Yöneticiler,OECD,DÜnya Bankası ,
İŞ YÜKÜ ALGISI VE YARATICI İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE PROAKTİF DAVRANIŞIN ROLÜ
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış ,
Effectiveness Of Civil Society Organizations In Supporting Women Entrepreneurs: Congruity of Supports And Expectations
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji ,
SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ÖZEL SAĞLIK KURUMLARININ REKLAM VERME EĞİLİMİNE ETKİLERİ
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama ,
ÖRGÜTSEL ÖĞRENME İLE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞININ ROLÜ
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>İnsan Kaynakları Yönetimi>Örgütsel Davranış ,
AİLE ODAKLI YÖNETİCİ DESTEĞİ VE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI İLİŞKİSİNDE PELZ ETKİSİNİN ARACI ETKİSİ: BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış ,
Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-HV5)’in EFQM Mükemmellik Modeli ile Karşılaştırılmasına Yönelik Durum Çalışması
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Yönetimi ,
Pandemiyle Giderek Dijitalleşen Sağlık Hizmetleri ve Veri kalitesinin Önemi
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi ,
Digital HR: A study on how game-based assessments can attract more talent and its applications
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Unpacking the Effects of Reduced Load Work Arrangements via Perceived Job Autonomy & Overall Justice
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>reduced workload arrengements ,
The Mediating Role Of Solidarity Between Resource Dependence And Innovation Performance
2019 - Uluslararası ISSN 2357-1330
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK ALGININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KUŞAKLAR VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KARŞILAŞTIRMASI
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Örgüt İklimi ve Örgütsel Özdeşleşmenin, Örgütsel Fanatiklik Üzerindeki Etkisi
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Bilişsel İş Şekillendirme: Mekanizmaları ve Sınır Koşullarını Araştıran Haftalık Bir Günlük Çalışması
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Örgütsel fanatiklik ölçeği (öfö): çalışanların algısı üzerine bir ölçek geliştirme çalışması
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Kariyer Yönetimi Kapsamında Eğitim Ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Algıların Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Karanlık Liderlik Ölçeği: Çalışanların Algısı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Does Family Supportive Organizational Perception (FSOP) Have A Moderator Role On The Relationship Between Work Family Conflict And Counterproductive Work Behavior
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Serial Mediation Model of Leader Member Interactions in Work Values and Job Satisfaction
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
“The Mediating Roles of Solidarity and Intellectual Capital on the Relationship between Resource Dependency Sub-dimensions and Innovation Performance
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Linking Autocratic Leadership to Organisational Fanaticism: Exploring the Mechanisms and Boundary Conditions
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Kuşaklar Ve Demografik Özellikler Karşılaştırması
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Metal Sektöründe Sendikal Faaliyetlerin 1990-2002 Ve 2003-2017 Dönemleri Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Resource Dependence Theory, Firm Performance And Producers-Suppliers Relationships
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Organizations feat. Social Entrepreneurs: An ‘Engagement Model’ Suggestion for Social Well-Being
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
The Effects Of Electronic Human Resources Practices On Organizational Outcomes: A Study On Foreign Entreprise Insurance Companies In Turkey
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Çalışanların algıladıkları stres düzeyinin tükenmişlik hissini etkilemesinde iş anlamının aracı etkisi
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
The Mediating Effect of Job Satisfaction On The Relation Between Organizational Justice Perception And Intention To Leave
2016 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
The effect of the meaningfulness of work on job satisfaction job stress and intention to leave
2016 - Uluslararası ISSN 11
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Impact of Task Conflict on Job Satisfaction Mediating Effect of Positive Emotions While Controlling Personality Traits
2016 - Uluslararası ISSN 2153-9367
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Zaman yönetimi ile iş performansı ilişkinde sanal aylaklığın aracılık etkisi Sağlık sektöründe bir araştırma
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Psikolojik sözleşme ve önemi duygusal emek psikolojik sözleşme ihlali ve iş performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Exploring the outcomes of electronic human resource management E HRM
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Effect of Task Conflict on Co Worker Trust Information Acquisition Job Satisfaction and Intention to Leave
2015 - Uluslararası ISSN 2153-9367
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices SHRPs
2013 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND PERCEIVED IN ROLE PERFORMANCE A RESEARCH IN RETAIL AND SERVICE SECTOR EMPLOYEES IN ISTANBUL
Uluslararası ISSN 2356-847X
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Örgüt Kültürünün Örgütsel Çift Yönlülüğe Etkisi Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi
2013 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Paylaşılan Vizyon Ve Örgütsel Öğrenme Ortamının Örgütsel Öğrenme Engelleri Üzerine Etkileri Deniz Taşımacılığı Yapan Bir Örgütte Bir Pilot Araştırma
2012 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
İş Yaşamında Mutluluk Psikolojik Sermaye Ve İş Çevresinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma
2012 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
I yi Askerlerden İyi Oyunculara Örgütsel Vatandas Lık Davranıs I İçin 1980 2010 Yılları Arası Bir Yazın Taraması Ve Aras Tırma Metodolojisine Yönelik Bir Öneri
2012 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
An mı Anlam mı
2013 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Psikolojik Sermaye ile Mesleki ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkiler Meslek Yaşamı Projesinin Aracılık Etkisi
2012 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
The Relationship between Internal Branding and Organizational Citizenship Behaviour The Mediating Role of Person Organization Fit
2015 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
The Relation Between Market Orientation and Organızatıonal Innovation The Role of The SHR Practices
2013 - Uluslararası ISSN 1308-3937
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Subordinate Trust in Supervisor and Organization with its Effects on Subordinate Perception of Psychological Empowerment
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Kişiye Özgü Anlaşmalar ve Çalışan Performansı Pozitif Duyguların Aracı Rolü
2014 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Çalışanların İş Yaşam Dengesinin İş Yaşamındaki Mutlulukları Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri
2013 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
A Qualitative Analysis Of Charismatic Leadership İn Creative Teams The Case Of Turkish TV Series Directors
2012 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Best Paper- One of the best paper
2016 - Yayın Teşvik Ödülü
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK PR. (TAM BURSLU)/ - Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül