İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Aidiyet Çalışmaları Konferansı

İstinye Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rana Öztürk, Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisine bağlı araştırma enstitüsü NIAS tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Aidiyet Çalışmaları Konferansı’nda konuşmacı olarak yer alacak.

Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek konferansta; sürdürülebilir çözüm yöntemleri bekleyen sınır, göç, mültecilik, ırkçılık gibi konular aidiyet konusu üzerinden değerlendirilecek. Konu kapsamında uluslararası araştırma gündemi oluşturulacağı konferansta, gelecek süreçte gerçekleştirilecek disiplinler arası iş birlikleri değerlendirilecek.

Aidiyet konusunun sanatsal ve akademik bakış açılarıyla disiplinler arası olacak şekilde ele alınacağı etkinliğin "Performing Belonging" başlıklı oturumunda söz alacak olan Dr. Öğr. Üyesi Rana Öztürk, ''We, A Global Community of Others: A Study of İnci Eviner’s Work in Venice Biennial 2019’' başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek; Türkiye'nin önde gelen kadın sanatçılarından İnci Eviner'in 2019 Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'ndaki büyük ölçekli yerleştirmesi "Biz, Başka Yerde" odaklı çalışmalarını inceleyerek, aidiyet konusunda sanatsal bir araştırma alanı olarak ele alacak olan Dr. Öğr. Üyesi Rana Öztürk, konferans kapsamında gerçekleştirilecek "Art, Activism and Belonging" adlı oturumu da yönetecek.

Uluslararası Aidiyet Çalışmaları Konferansı