İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Grubundan Yeni Yayın

T.C. İçişleri Bakanlığı İGSDB 2020/1No'lu Proje desteğiyle Pegem Akademi tarafından yayımlanan "Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika" isimli kitabın "Dış Politika" temalı 4. Kısmının alan editörlüğünü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Ürer üstlendi.

"Dış Politika" temalı 4. Kısma; "Kararalma Süreçlerinde Nüfus Faktörü ve Dış Politika Uygulamalarına Göç Temelinde Demografik Bakmak" başlığıyla Prof. Dr. Levent Ürer; "Uluslararası Göçmenler ve Görmezlikten Gelinen İnsan Hakları" başlığıyla Doç. Dr. Osman Can Ünver; "İttihat ve Terakki’nin Balkan Savaşları Sonrası İskân ve Sosyal Politikaları" başlığıyla Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit; "Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Dış Politika ve Göç İlişkisine Ege Denizi Perspektifinden Bir Bakış" başlığıyla Arş. Gör. Ceren Ece Göcen; "Fransa’nın Göç Politikasının Avrupa Birliğinin Politikalarına Yansıması" başlığıyla Arş. Gör. Ahmet Gedik ve "Neoliberal Dönemde Meksika – ABD Göç Koridoru: Ulusal ve Uluslararası Siyaset Bağlamında Bir İnceleme" başlığıyla Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan ve Arş. Gör. Can Donduran katkı sundu.