İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sigortacılığın Yapay Zeka İle Değişen Yüzü: INSURTECH

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak 18 Eylül 2019 tarihinde Insurtech Hub İstanbul Genel Müdürü Andrew Warburton, AcerPro InsurTech & Bancassurance Kurucu Ortağı ve Başkanı Fatih Acer ve InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine Şevli ile yapay zeka ile değişen sigortacılık sektörünü konuşmak üzere bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda özellikle empati ekonomisinin sigortacılık alanındaki etkisi, yapay zeka ile bu etkinin nasıl kabuk değiştirebileceği, sektördeki tekrarlı işlerin nasıl optimize edilebileceği, chatbotlar aracılığıyla süreçlerde yapılabilecek iyileştirmeler ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Sadece yapay zekanın değil, oyunlaştırmanında müşteriye poliçesi ve haklarının anlatılmasında olası kullanımları, sağlık sigortası, yaşam sigortası kavramlarında bireylerde kültür değişikliği oluşturmanın yolları da detaylı olarak konuşuldu. Insurtech alanının YBS öğrencilerinin gündemine alınması ve yeni bir meslek/çalışma sahası olabileceği fikrinin kazandırılması üzerine görüş birliğine varıldı. YBS Bölümü olarak misyonumuz doğrultusunda farklı sektörlerle işbirliği ve öğrencilerimize yeni çalışma işbilikleri kazandırmaya devam edeceğiz.

Kısa Bilgi: Yapay zekanın pekçok sektörü farklı biçimlerde yeniden şekillendirmektedir. Bu sektörler arasında yer alan sigortacılık, özellikle "Insurtech" tanımlaması ile yeni bir çehre kazanmaktadır. Bu alana özel olarak son dönemde yayınlanan raporlar, etkin veri politikası sayesinde yapay zekanın gücünün özellikle 3 noktada sigortacılığı etkileyeceğini göstermektedir. Bunlar:

• Davranış politikasına dayalı fiyatlandırma

• Müşteri deneyimlerinin ve kişiselleştirmenin güçlendirilmesi

• Daha hızlı ve etkin geri bildirim ve destekleme