İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİ HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİNE KATILDI

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Aslan ve Arş. Gör. Döne Tütüncü Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin organize ettiği 4. Uluslararası ve 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’ne katılım sağladı. Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, Öğ. Gör. Dilek Kolca ve Arş. Gör. Döne Tütüncü’nün birlikte yürüttüğü “Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi” adlı çalışma ve Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, Arş. Gör. Döne Tütüncü ve Mlpcare Fiyatlandırma Direktörü Ali Yıldız’ın birlikte yürüttüğü “Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi” adlı çalışma Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk tarafından sunulmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Aslan ve Prof. Dr. Mehveş Tarım’ın birlikte yürüttüğü “Olay Bildirimlerin Dünya Sağlık Örgütü Hasta Güvenliği Uluslararası Sınıflandırması’na Göre Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği” adlı çalışma Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Aslan tarafından sunulmuştur. Oldukça keyifli ve verimli geçen kongre için ev sahibi Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.