İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf Erbay ve Prof. Dr. Peyami Çelikcan 2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı'ndaydı

Büyükçekmece'nin geleceğini planlamak amacıyla toplumun her kesiminden öneri ve talepler alınarak gerçekleştirilen 2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı, 26-27 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti. Küresel iklim değişikliği, çevre politikaları, kamusal mekan ve kıyı politikaları, kentsel dönüşüm, ulaşım ve alt yapı politikaları, toplumsal kapsayıcılık ve katılımcı yönetim, gençlerin gözünden Büyükçekmece başlıklı konular tartışıldı.

Çalıştayın ikinci gününde "Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcı Yönetim Politikaları" başlıklı IV. Oturum'un moderatörlüğünü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Yusuf Erbay yürüttü. Oturumda İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan "Sürdürülebilir Bir Toplumsal Yaşam için: Toplumsal Kapsayıcılık" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.