Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, International Trade and Business Department Research Assistant Enes Kurt's new three articles have been published.

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, International Trade and Business Department Research Assistant Enes Kurt's new three articles have been published. For access:

Türkiye’de Salgın Hastalıklar ve İşletme Tarihi: Salgın Hastalıkla Mücadelede Büyüyen Bir Girişimci Olarak Necip Akar: https://dergipark.org.tr/en/pub/girkal/issue/60057/791451

İşletme Eğitimi Alanının Kavramsal Yapısının Keşfi: Bir Bibliyometrik Analiz: https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/55125/81808

Toksik Liderlik ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları İlişkisinde Kariyerizmin Aracı Etkisi: https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/58936/770167