İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Gülhan Kalmuk Tıbbi Tedarik Kongresi’nde Konuştu

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanımız Doktor Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk, “Tıbbi Tedarik Yönetiminde Döviz Krizlerinin Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Politikalar” konulu konuşmasıyla, 12-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Kongresi’ne konuk konuşmacı olarak katılmıştır.

Medicalpark Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Mustafa Işık’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Kriz Ortamlarında Tıbbi Tedarik Yönetimi” oturumunda konuşan Dr.Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk, tıbbi tedarikte yerlileşmenin önemine değinerek Tıbbi Tedarik Yönetiminde Döviz Krizlerinin Etkisinin Azaltılması için hem ülke içindeki yerli yatırımcılara destek verilmesi hem de Know-how sağlayabilmek için tıbbi cihaz ve malzeme konusunda üretim yapan uluslararası firmaların, yurtiçinde yerli çalışan personel ve tesisleri kullanarak üretim yapmasının teşvik edilmesini vurgulamıştır.

Tıbbi tedarik yönetimindeki sorunları tartışmak ve başarılı uygulamaları paylaşmak amacıyla, sağlık sektörünün paydaşlarını bir araya getiren kongrede, tedarik zincirinde verimlilik, finansal sürdürülebilirlik ve Türk medikal endüstrisinin ihracat kapasitesinin geliştirilmesi konuları öne çıktı.

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk'un sunumuna aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz: