İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Şebnem Özdemir 36. Bilişim Kurultayı’nda Konuştu

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 1976 yılından beri düzenlenen Ulusal Bilişim Kurultayı’nın bu seneki teması Güvenli Dijital Gelecek: Yapay Zeka oldu.

6-7 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğünde gerçekleşen 36. Bilişim Kurultayı’nın açılış konuşmasını T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih SAYAN ve TBD Genel Başkanı Rahmi AKTEPE tarafından gerçekleştirildi.

Kurultay kapsamında düzenlenen “Yeni Meslekler ve Beşeri Sermaye” Paneli’nde İstinye Üniversitesi İİSBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir “Yapay Zeka ve Veri Ekseninde Mesleklerdeki Değişim ve Geleceğin Potansiyel Meslekleri” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Dr. Özdemir konuşmasında mesleklerin hali hazırda 150 yıldır değişim içinde olduğu, ancak son 5 yılda bu değişimin daha baskın ve her alana etki eden şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Yapay zeka kültürü olmadan ve veri okuryazalığı becerisi kazanmadan yeni dünyada var olmanın mümkün olamayacağı ile konuşmasını sonlandırdı.