İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Can Donduran'ın 3 Makalesi Yayınlandı

İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapan Arş. Gör. Can Donduran'ın aynı zamanda üç makalesi birden yayınlandı.

"Ekim Savaşı ve İsrail Karar Alma Mekanizması: Tecrübelerin ve Grup Düşüncesinin Olumsuz Etkisi" başlıklı makalesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi tarafından yayınlandı.

"Bölgesel Bütünleşmeye İnşacı Bir Yaklaşım: MERCOSUR’un Ortaya Çıkışı ve Düşünsel Süreçler" başlıklı makalesi Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi tarafından yayınlandı.

"Sistemik Faktörlerin Bir Ürünü Olarak Bölgeselcilik" başlıklı makalesi ise Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlandı.

 

Makalelere erişmek için sırasıyla:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1100946

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1104425

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1326617