İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

"Alternatif Ekonomi Arayışı" Semineri

18 Temmuz 2019 günü İstinye Üniversitesi Ekonomi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümleri ortaklaşa "Alternatif Ekonomi Arayışı" başlıklı bir panel düzenlediler. Panelde Ekonomi Bölümü başkanımız Dr. Melik Ertuğrul, Dr. Çiğdem Gürsoy, Dr. Suat Eren Özyiğit ve Dr. Ömer Ersin Kahraman birer sunum gerçekleştirdiler.

"Alternatif Ekonomi Arayışı" seminerinde birer sunum yapan Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Melik ERTUĞRUL ve akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜRSOY, mevcut ekonomik sistemin gidişatına yönelik çarpıcı tespitlerde bulundu. Bölüm Başkanımız, ‘Endüstri 4.0, Yapay Zekâ ve Ardındakiler’ sunumunda mevcut ekonomik sistemin farklı ülkelerde farklı sonuçlara sebebiyet verdiğini ve genel geçer bir reçete olamayacağını belirterek her ülke özelindeki etkenlerin ekonomik sistemlerin işleyişini tayin ettiğini ifade etti. Arjantin'in ekonomik çözülme hikayesinden yola çıkan Bölüm Başkanımız, ucuz iş gücüne dayalı Çin ekonomik modelini ve Çin ile mücadelede Batılı ülkelerin geliştirmekte olduğu akıllı üretim modelini anlattı. Bölüm Başkanımız, ayrıca, güncel tartışmaların odağında olan yapay zekâ konusuna Çin perspektifinden değinerek konunun gelecek ekonomik sistemi nasıl şekillendireceğine ve bu konuda ülkemizin bulunması gereken konuma vurgu yaptı. Bu bağlamda Bölüm Başkanımız, 2009-2018 yılları arası BİST’e kote şirketlere ilişkin bir veri setini kullanarak ARGE harcamalarının durumu hakkında istatistiki bilgiler paylaştı ve gelecek ekonomik sistemde güçlü bir oyuncu olarak yer alabilmemiz adına kat etmemiz gereken önemli mesafeler olduğunun altını çizdi.

Ekonomi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gürsoy, Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısını, işleyişini ve kurumlarını kavramlar üzerinden değerlendirdi, günümüzün ekonomik işleyişiyle karşılaştırmalar yaptı.

Sosyoloji bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ersin Kahraman; Adam Smith, David Graeber ve Karl Polanyi'nin ekonomiye bakışlarını karşılaştırmalı biçimde ele aldığı konuşmasında paranın ortaya çıkışını, politik ve toplumsal arka planını anlattı. Günümüz serbest piyasasını, krizlerini anlamak için ekonominin felsefi kökenlerini ele almak gerektiğini vurguladı.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit ise çağımızda farklı bir ekonomik model olarak incelemiş olduğu Kuzey Kore örneğini aktardı. Kuzey Kore'nin resmi ideolojisini ve yönetim politikalarını değerlendirdi.