İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ana Sayfa1

FAKÜLTEDEN HABERLER

TÜM HABERLER

Fakültemiz Hakkında

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) küresel değişimi iyi okuyan, bilgiyi ve veriyi analiz edebilen, ulusal ve uluslararası alanda yenilikçi yaklaşımlarla fark yaratacak yöneticiler, ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında etkin rollerde yer alabilecek liderler ile günümüzün ihtiyaçlarına uygun yaratıcı ve etkili üretimler yapabilen iletişim ve medya uzmanları yetiştirmeyi hedefler.

 

İİSBF, Ekonomi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce), Sağlık Yönetimi (Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe), Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce), Yeni Medya (İngilizce) bölümlerine öğrenci alacaktır.

 

 

 

Dekanın Mesajı

Fakültemiz, bölümlerimizde eğitim gören öğrencilerin, analitik düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, özgür ve yaratıcı düşünmeye ve yenilikçi yaklaşımlara açık, yaşadığı çevreyle ve toplumsal sorunlarla ilgili çözümler üretebilen mezunlar olarak yetişmesini amaçlamaktadır. Sektörle iş birliği halinde olan ve eğitim programını buna göre kurgulayan fakültemiz, öğrencilerine hem sektör hem de akademik alanda öne çıkmış yetkin bir kadrodan ders alma imkânı sunmaktadır.

Programlama, simülasyon ve dijital teknolojiyi de odak noktasına alan İstinye Üniversitesi, bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisinde bulunan Kuluçka Merkezi, Teknopark ve Girişimcilik Merkezi aracılığıyla start-up ve girişimcilik kültürünü öğrencilere ulaştırmaktadır.

Öğrencilerimize, ileri teknoloji ile desteklenmiş yenilikçi bir eğitimin yanı sıra, insan odaklılığı, her türlü düşünceyi saygı ve hoşgörüyle değerlendirebilme becerisini, katılımcılık ve adalet değerlerini merkezine alan ve tüm paydaşlara katma değer yaratmayı hedefleyen kaliteli bir öğrenim ortamı sunmayı ilke edindik.

 

Küresel Standartlarda Eğitim

Fakültemiz, eğitim ve öğretimdeki kalitesi ve güçlü akademik kadrosuyla hem akademik hem de bilimsel alanda sadece ulusal değil, uluslararası boyutta başarılar göstererek tanınmayı ve tercih edilmeyi benimsemiştir. Bu doğrultuda, öğrencilerini küresel standartlarda bilgi ve becerilerle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş bireyler olabilmeleri için dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri sürekli izleyerek uygun stratejiler geliştirip uygulayabilecek şekilde yetiştirmektedir.

Disiplinler Arası Yaklaşım

Tüm bölümlerimizin ders programlarını tasarlarken bölümlerin uzmanlık alanlarında mümkün olduğunca derinleşmelerinin yanında, diğer disiplinlerle de etkileşim halinde olmasına dikkat ettik. Konuların özünü anlamak için gereken teorik donanımın yanında iş dünyasındaki pratiklerin de olabildiğince içerilmesine, bilgiyi çözümleyebilme ve işleyebilme için analitik ve sorgulayıcı düşünebilmenin yanında, çevreye ve farklılıklara duyarlılığın, yerel ve evrensel değerlere bağlılığın da benimsetilmesine öncelik verdik. Zira amacımız yenilikçi, yaratıcı, rekabetçi, çevresinde ve dünyada olan bitenin farkında ve insanlığa ve doğaya saygılı iktisatçılar, işletmeciler, yöneticiler, diplomatlar, politikacılar, iletişimciler, girişimciler yetiştirmek.