İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Efe Can Gürcan

Efe Can Gürcan,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı,Bölüm Başkanı

Efe Can Gürcan, yüksek lisansını Montreal Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Programı’nda ve doktorasını Simon Fraser Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı zamanda Saint Benoît Fransız Lisesi ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Latin Amerika ve Orta Doğu’da uluslararası kalkınma, uluslararası çatışma ve uluslararası kurumlar alanlarında uzmanlık kazanmıştır. Yabancı, ulusal ve hakemli platformlarda üç kitap ve onlarca makale yayımlamıştır. İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Dekan Yardımcılığı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyeliği’nin yanı sıra Kanada Manitoba Üniversitesi’nin Jeopolitik Ekonomi Araştırmalar Merkezi’nde Araştırma Üyeliği’ni sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Uluslararası Kalkınma, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası Siyaset, Uluslararası İşbirliği ve Çatışma

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler,  Bölgesel Çalışmalar,  Uluslararası Siyaset, 

2020 - Tarihsel Perspektiften COVID-19: Felaket Kapitalizmi Korku Güdümlü Bir Dünya Düzenini Nasıl Üretir?
GÜRCAN EFE CAN,KAHRAMAN ÖMER ERSİN. Belt Road Initiative Quarterly, 1(3),
2020 - Max Weber ve Antonio Gramsci’nin Karşılaştırmalı Okuması: Klasik Sosyoloji Geleneğinin Sürekliliğini Siyasal Ön Yargıların Ötesinde Anlamlandırmak
GÜRCAN EFE CAN. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi,
2020 - Arap Baharı Sonrası Uluslararası Güvenlik: Suriye ve Libya Çatışmalarının Yurtiçi ve Uluslararası Kaynakları (2011-2020)
GÜRCAN EFE CAN. Belt and Road Initiative Quarterly, 1(2), 65-80.
2019 - Avrupa Bölgeciliğinin Krizinin Sosyo-Ekonomik ve Jeopolitik Boyutları
GÜRCAN EFE CAN. Sosyologca, 17(1), 31-40.
2019 - Küresel Kapitalizmin Krizi, Sınıflar ve ’Yeni’ Toplumsal Hareketler
GÜRCAN EFE CAN. Praksis, 50(2), 71-94.
2019 - Bir ’Siyasal Süreç’ Olarak Fransız Sarı Yelekliler Hareketi’nin Ortaya Çıkışı
GÜRCAN EFE CAN. Mülkiye Dergisi, 43(2), 435-458.
2019 - The combined and uneven development of working-class capacities in Turkey, 1960–2016
Berk Mete,GÜRCAN EFE CAN. LABOR HISTORY, 60(3), 268-286.
2019 - Extractivism, Neoliberalism, and the Environment: Revisiting the Syrian Conflict from an Ecological Justice Perspective
GÜRCAN EFE CAN. Capitalism Nature Socialism, 30(3), 91-109.
2019 - BRICS Ülkelerinin Afrika’daki Yükselişine Jeopolitik Ekonomi Penceresinden Bir Bakış
GÜRCAN EFE CAN. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), 556-569.
2019 - Political geography of Turkey’s intervention in Syria: underlying causes and consequences (2011-2016)
GÜRCAN EFE CAN. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 11(1), 1-10.
2019 - Review of ’The Class Struggle in Latin America: Making History Today Latin America in the Vortex of Social Change Development and Resistance Dynamics’
GÜRCAN EFE CAN. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 108(), 1-3.
2019 - Post-Hegemonyacı Dünya Düzeni Altında Çin’in Avrasya Bölgeciliği
GÜRCAN EFE CAN. Cappadocia Journal of Area Studies,
2019 - Amerika Sonrası Dönemde Adil Bir Dünya Düzeni İnşa Etmek
GÜRCAN EFE CAN. Belt and Road Initiative Quarterly, 1(1), 6-17.
2018 - Food security, obesity, and inequality: Measuring the risk of exposure to the neoliberal diet
Pechlaner Gabriela,GÜRCAN EFE CAN,Otero Gerardo,Giselle Liberman. Journal of Agrarian Change, 18(3), 536-554.
2018 - The essential guide to critical development studies
GÜRCAN EFE CAN. CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES-REVUE CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT, 39(4), 591-592.
2018 - Theorizing Food Sovereignty from a Class-Analytical Lens: The Case of Agrarian Mobilization in Argentina
GÜRCAN EFE CAN. Agragian South: Journal of Political Economy, 7(3), 320-350.
2016 - The Arab Spring and the Syrian refugee crisis
Otero Gerardo,GÜRCAN EFE CAN. The Monitor, 22(5),
2015 - The neoliberal diet and inequality in the United States
GÜRCAN EFE CAN,Pechlaner Gabriela,Otero Gerardo,Giselle Liberman. Social Science and Medicine, 142(1), 47-55.
2015 - Capitalist Class Formation and US Imperialism
GÜRCAN EFE CAN. REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS, 47(3), 491-493.
2015 - A class analytic approach to the Gezi Park events: Challenging the ‘middle class’ myth
GÜRCAN EFE CAN,Peker Efe. Capital and Class, 39(2), 321-343.
2015 - The Nonprofit-Corporate Complex: An Integral Component and Driving Force of Imperialism in the Phase of Monopoly-Finance Capitalism
GÜRCAN EFE CAN. Monthly Review, 66(11), 37-.
2015 - Food Security and Inequality: Measuring the Risk of Exposure to the Neoliberal Diet
Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela,Giselle Liberman,GÜRCAN EFE CAN. Simons Papers in Security and Development, 42(2015),
2014 - Cuban agriculture and food sovereignty: beyond civil-society-centric and globalist paradigms
GÜRCAN EFE CAN. Latin American Perspectives, 41(4), 129-146.
2014 - Turkey’ Gezi Park Demonstrations of 2013: A Marxian Analysis of the Political Moment
GÜRCAN EFE CAN,Peker Efe. Socialism and Democracy, 28(1), 70-89.
2013 - Hugo Chávez’s unwritten testament: national-democratic struggle and contradictions of socialism
GÜRCAN EFE CAN. Dialectical Anthropology, 37(3-4), 341-356.
2013 - The Political Economy of ”Food Security” and Trade: Uneven and Combined Dependency
GÜRCAN EFE CAN,Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela. RURAL SOCIOLOGY, 78(3), 263-289.
2013 - NATO’s “Globalized” Atlanticism and the Eurasian Alternative
GÜRCAN EFE CAN. Socialism and Democracy, 27(2), 154-167.
2011 - Food crisis and beyond: locating food-sovereign alternatives in a post-neoliberal context
GÜRCAN EFE CAN. Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, 26(1-2),
2010 - New regionalisms and radical identity formation in Latin America: Towards an ”alter-global” paradigm
GÜRCAN EFE CAN. Journal of Social Research and Policy, 1(2), 19-33.
- Emerging Forms of Social-Union Organizing Under the New Conditions of Turkish Capitalism: A Class-Capacity Analysis
GÜRCAN EFE CAN,Mete Berk. Review of Radical Political Economics,
Buen Vivir and the Challenges to Capitalism in Latin America
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781003091516
Otero Gerardo,GÜRCAN EFE CAN,Mackinlay Horacio
The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East: Regional Rivalries and Security Alliances
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-030-45464-7
GÜRCAN EFE CAN
Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Contemporary Perspectives
2010 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 1-4438-2409-7
GÜRCAN EFE CAN
Cuba in a Global Context: International Relations, Internationalism and Transnationalism
2014 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-0813062174
GÜRCAN EFE CAN
Routledge Handbook of Poverty and the United States
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1138298743
Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela,GÜRCAN EFE CAN
Gramsci and Foucault: A Reassessment
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1-4094-6086-2
GÜRCAN EFE CAN,ONUR BAKİNER
The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-0-230-39278-6
GÜRCAN EFE CAN
Challenging Neoliberalism at Turkey’s Gezi Park: From Private Discontent to Collective Action
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1-137-46902-1
GÜRCAN EFE CAN,PEKER EFE
Class History and Class Practices in the Periphery of Capitalism
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781789735925
GÜRCAN EFE CAN
Neoliberalism and the Changing Face of Unionism: The Combined and Uneven Development of Class Capacities in Turkey
2017 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-319-48284-2
GÜRCAN EFE CAN,Berk Mete
Multipolarization, South-South Cooperation and the Rise of Post-Hegemonic Governance.
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781138600232
GÜRCAN EFE CAN