İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Efe Can Gürcan

Efe Can Gürcan,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı,Bölüm Başkanı

Efe Can Gürcan, yüksek lisansını Montreal Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Programı’nda ve doktorasını Simon Fraser Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı zamanda Saint Benoît Fransız Lisesi ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Latin Amerika ve Orta Doğu’da uluslararası kalkınma, uluslararası çatışma ve uluslararası kurumlar alanlarında uzmanlık kazanmıştır. Yabancı, ulusal ve hakemli platformlarda üç kitap ve onlarca makale yayımlamıştır. İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Dekan Yardımcılığı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyeliği’nin yanı sıra Kanada Manitoba Üniversitesi’nin Jeopolitik Ekonomi Araştırmalar Merkezi’nde Araştırma Üyeliği’ni sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Uluslararası Kalkınma, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası Siyaset, Uluslararası İşbirliği ve Çatışma

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler,  Bölgesel Çalışmalar,  Uluslararası Siyaset, 

GÜRCAN EFE CAN. (2020), Max Weber ve Antonio Gramsci’nin Karşılaştırmalı Okuması: Klasik Sosyoloji Geleneğinin Sürekliliğini Siyasal Ön Yargıların Ötesinde Anlamlandırmak, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi,
GÜRCAN EFE CAN. (2020), Arap Baharı Sonrası Uluslararası Güvenlik: Suriye ve Libya Çatışmalarının Yurtiçi ve Uluslararası Kaynakları (2011-2020), Belt and Road Initiative Quarterly, 1(2), 65-80.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), Review of ’The Class Struggle in Latin America: Making History Today Latin America in the Vortex of Social Change Development and Resistance Dynamics’, European Review of Latin American and Caribbean Studies, 108(), 1-3.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), Avrupa Bölgeciliğinin Krizinin Sosyo-Ekonomik ve Jeopolitik Boyutları, Sosyologca, 17(1), 31-40.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), Political geography of Turkey’s intervention in Syria: underlying causes and consequences (2011-2016), Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 11(1), 1-10.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), BRICS Ülkelerinin Afrika’daki Yükselişine Jeopolitik Ekonomi Penceresinden Bir Bakış, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), 556-569.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), Extractivism, Neoliberalism, and the Environment: Revisiting the Syrian Conflict from an Ecological Justice Perspective, Capitalism Nature Socialism, 30(3), 91-109.
Berk Mete,GÜRCAN EFE CAN. (2019), The combined and uneven development of working-class capacities in Turkey, 1960–2016, LABOR HISTORY, 60(3), 268-286.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), Bir ’Siyasal Süreç’ Olarak Fransız Sarı Yelekliler Hareketi’nin Ortaya Çıkışı, Mülkiye Dergisi, 43(2), 435-458.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), Küresel Kapitalizmin Krizi, Sınıflar ve ’Yeni’ Toplumsal Hareketler, Praksis, 50(2), 71-94.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), Amerika Sonrası Dönemde Adil Bir Dünya Düzeni İnşa Etmek, Belt and Road Initiative Quarterly, 1(1), 6-17.
GÜRCAN EFE CAN. (2019), Post-Hegemonyacı Dünya Düzeni Altında Çin’in Avrasya Bölgeciliği, Cappadocia Journal of Area Studies,
GÜRCAN EFE CAN. (2018), The essential guide to critical development studies, CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES-REVUE CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT, 39(4), 591-592.
GÜRCAN EFE CAN. (2018), Theorizing Food Sovereignty from a Class-Analytical Lens: The Case of Agrarian Mobilization in Argentina, Agragian South: Journal of Political Economy, 7(3), 320-350.
Pechlaner Gabriela,GÜRCAN EFE CAN,Otero Gerardo,Giselle Liberman. (2018), Food security, obesity, and inequality: Measuring the risk of exposure to the neoliberal diet, Journal of Agrarian Change, 18(3), 536-554.
Otero Gerardo,GÜRCAN EFE CAN. (2016), The Arab Spring and the Syrian refugee crisis, The Monitor, 22(5),
GÜRCAN EFE CAN. (2015), The Nonprofit-Corporate Complex: An Integral Component and Driving Force of Imperialism in the Phase of Monopoly-Finance Capitalism, Monthly Review, 66(11), 37-.
GÜRCAN EFE CAN,Pechlaner Gabriela,Otero Gerardo,Giselle Liberman. (2015), The neoliberal diet and inequality in the United States, Social Science and Medicine, 142(1), 47-55.
GÜRCAN EFE CAN,Peker Efe. (2015), A class analytic approach to the Gezi Park events: Challenging the ‘middle class’ myth, Capital and Class, 39(2), 321-343.
GÜRCAN EFE CAN. (2015), Capitalist Class Formation and US Imperialism, REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS, 47(3), 491-493.
Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela,Giselle Liberman,GÜRCAN EFE CAN. (2015), Food Security and Inequality: Measuring the Risk of Exposure to the Neoliberal Diet, Simons Papers in Security and Development, 42(2015),
GÜRCAN EFE CAN,Peker Efe. (2014), Turkey’ Gezi Park Demonstrations of 2013: A Marxian Analysis of the Political Moment, Socialism and Democracy, 28(1), 70-89.
GÜRCAN EFE CAN. (2014), Cuban agriculture and food sovereignty: beyond civil-society-centric and globalist paradigms, Latin American Perspectives, 41(4), 129-146.
GÜRCAN EFE CAN. (2013), Hugo Chávez’s unwritten testament: national-democratic struggle and contradictions of socialism, Dialectical Anthropology, 37(3-4), 341-356.
GÜRCAN EFE CAN,Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela. (2013), The Political Economy of ”Food Security” and Trade: Uneven and Combined Dependency, RURAL SOCIOLOGY, 78(3), 263-289.
GÜRCAN EFE CAN. (2013), NATO’s “Globalized” Atlanticism and the Eurasian Alternative, Socialism and Democracy, 27(2), 154-167.
GÜRCAN EFE CAN. (2011), Food crisis and beyond: locating food-sovereign alternatives in a post-neoliberal context, Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, 26(1-2),
GÜRCAN EFE CAN. (2010), New regionalisms and radical identity formation in Latin America: Towards an ”alter-global” paradigm, Journal of Social Research and Policy, 1(2), 19-33.
GÜRCAN EFE CAN,Mete Berk. (), Emerging Forms of Social-Union Organizing Under the New Conditions of Turkish Capitalism: A Class-Capacity Analysis, Review of Radical Political Economics,
The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East: Regional Rivalries and Security Alliances
GÜRCAN EFE CAN (2020), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Contemporary Perspectives
GÜRCAN EFE CAN (2010), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
Cuba in a Global Context: International Relations, Internationalism and Transnationalism
GÜRCAN EFE CAN (2014), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
Routledge Handbook of Poverty and the United States
Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela,GÜRCAN EFE CAN (2015), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
Gramsci and Foucault: A Reassessment
GÜRCAN EFE CAN,ONUR BAKİNER (2015), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism
GÜRCAN EFE CAN (2015), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
Challenging Neoliberalism at Turkey’s Gezi Park: From Private Discontent to Collective Action
GÜRCAN EFE CAN,PEKER EFE (2015), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
Class History and Class Practices in the Periphery of Capitalism
GÜRCAN EFE CAN (2019), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
Neoliberalism and the Changing Face of Unionism: The Combined and Uneven Development of Class Capacities in Turkey
GÜRCAN EFE CAN,Berk Mete (2017), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
Multipolarization, South-South Cooperation and the Rise of Post-Hegemonic Governance.
GÜRCAN EFE CAN (2019), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap