İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Bilgen SÜTÇÜOĞLU

Bilgen Sütçüoğlu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen SÜTÇÜOĞLU, lisansını Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 1999’da tamamlamıştır. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans ve Kingston Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde doktora derecesini almıştır. Çağdaş Siyasal Düşünceler, Siyasal İdeolojiler, Küresel Dünyada Kimlik Konuları, Siyaset Bilimine Giriş, Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma gibi pek çok ders vermiştir. İspanya'da hafıza çalışmaları ve Türkiye'de kimlik çalışmaları konularında yayınları bulunmaktadır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir. Daha öncesinde Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi’nde görev yapan SÜTÇÜOĞLU, 2020 itibariyle İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm kadrosunda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Bilimi, Milliyetçilik, Kimlik Çalışmaları, Toplumsal Hafıza

Temel Alanları: Siyaset Bilimi,  Siyasi Düşünce Tarihi,  Türk Siyasal Hayatı, 

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Modernleşmesi ve Atatürk
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786259406206
SÜTÇÜOĞLU BİLGEN
Sivil Siyasete Dönüş 12 Eylül'den Çıkış: Darbe Sonrası İlk Siyasal Partiler
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-397-005-5
SÜTÇÜOĞLU BİLGEN
Çağdaş Siyasal Sistemler
2022 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-417-974-7
SÜTÇÜOĞLU BİLGEN
Dünyadan Örnekler Teoride ve Pratikte Ulus İnşa Süreçleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786254174452
SÜTÇÜOĞLU BİLGEN
Kimlikler Lütfen: Türkiye Cumhuriyeti'nde Kültürel Kimlik Arayışı ve Temsili
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-9944-344-78-4
SÜTÇÜOĞLU BİLGEN
Milliyetçilik
2007 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
SÜTÇÜOĞLU BİLGEN
Multilevel Governance in Post-Transitional Justice: The Autonomous Communities of Spain
2020 - Uluslararası Hakemli
Partecipazione e Conflitto, İLTER AKARÇAY RUKİYE EBRU, SÜTÇÜOĞLU BİLGEN
Uluslararasılaşan Kurban Dernekleri ve Bellek Hareketi: İspanya’da Sosyal Sermaye
- Ulusal Hakemli
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, SÜTÇÜOĞLU BİLGEN,İLTER AKARÇAY RUKİYE EBRU
Erken Cumhuriyet Dönemi Vatandaşlık İnşa Aracı Olarak Görsel İletişim
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Siyasal İletişim ,
Haziran 2021 Liderler Zirvesinin Düşündürdükleri
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Avrupa Çalışmaları>Uluslararası Kurumlar ,
Popülizm ve Dış Politika: Güney Asya Popülistlerinin ‘Önemli Ötekisi’ Çin
2020 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi>Popülizm ,
Actors in Post-Transitional Justice Settings: Learning from the Experiences of Victims’ Associations in Spain
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Actors in the Politcal Use of Historical Memory: Learning from the Experiences of Victims’xx Associations in Spain
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Boding Well for the Next Ten Years?: Learning from the Experiences of the Victims’xx Associations in Spain
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
The Blank Page and the Business as Usual Approaches Under Strain Reckoning with the Past in Spain and Turkey
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
An Asset or A Liability Regionalism and the Search for Justice and Truth in Spain
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Battle over the Formation of Turkish Culture Two Narratives of Kemalist Cultural Project Articulated by the Turkish Left
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Modernization of Turkey as a process of change and the challenges articulated by the Turkish left
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
A Study of Official Representations of Citizenship and National Identity in Turkey with the case of Nâzım Hikmet
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Nâzım Hikmet A Case of Inclusion and Exclusion in Turkish National Identity
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Nâzim Hikmet A Critical Approach to the Boundaries of Turkish National Identity
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Reinvention of Turkish National Identity The Case of Nâzım Hikmet
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Questioning Turkish National Identity with the Case of Nâzım Hikmet A Discursive Approach
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,