İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Dr. Defne Gönenç uluslararası çevre politikası, çevre ve iklim adaleti ve kalkınmakta olan ülkelerin politik ekonomisi (özellikle Türkiye, Hindistan ve Yunanistan) üzerine çalışmaktadır. Doktorasını Geneva Graduate Institute'de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmış ve doktora esnasında aynı okulda asistan olarak çalışmıştır. Dr. Gönenç, yüksek lisansını Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tam burslu okuyarak, lisans eğitimini ise ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde bölüm ve fakülte birincisi olarak tamamlamıştır. Dr. Gönenç'in Environmental Politics, Regional Environmental Change, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Southeast European and Black Sea Studies, International Environmental Agreements ve Cambridge Review of International Studies gibi birçok uluslararası dergide makalesi yayınlanmıştır. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Dr. Gönenç, orta seviyede Yunanca bilmektedir.

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Çevre ve Su Güvenliği, Kent Siyaseti, Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşme