İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Okan ŞENOL

Okan Şenol,  Araştırma Görevlisi

CV

Lisans eğitimini 2020 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat fakültesinde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. "Latin Amerika ve BRICT Ülkelerinde Geç Kapitalleşme Süreci ve Sonuçları" başlıklı yüksek lisans tezi ile 2023 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Doktora eğitimini sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Uluslararası Ticaret, İktisat Politikası

Temel Alanları: Makro İktisat,  İktisat Politikaları, 

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE UYGULANAN TOPRAK REFORMU POLİTİKALARININ EKONOMİK VE SOSYOPOLİTİK ETKİLERİ
2022 - Uluslararası Hakemli
Akademik Hassasiyetler, ŞENOL OKAN, ALTAN MERAL