İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Burak BUYUN

Burak Buyun,  Araştırma Görevlisi

CV

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2017 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı İktisat Bölümü'nde Doktora yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Makroekonomi, Para Teorisi ve Politikası

Temel Alanları: Makro İktisat,  Para Politikası,  Para-Banka, 

Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?
2024 - Uluslararası Hakemli
Journal of Economic Policy Researches / İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, BUYUN BURAK
TÜRKİYE’DE BEKLENEN ENFLASYON ile GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİ
2021 - Uluslararası Hakemli
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, BUYUN BURAK
Financial Stability and Reserve Option Mechanism as Automatic Stabilizer
2020 - Uluslararası Hakemli
BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, KAYTANCI BENGÜL GÜLÜMSER, BUYUN BURAK
Does monetary policy affect automotive demand? An empirical example from Turkey
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Para Politikası>Teknoloji İktisadı ,