İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ozan Evkaya

Ozan Evkaya,  Dr. Öğr. Üyesi