İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Döne TÜTÜNCÜ

Döne Tütüncü,  Araştırma Görevlisi

CV

Lisans eğitimini 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Döne Tütüncü, yüksek lisansını Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 2019 yılında tamamladı. Doktorasına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam etmektedir. Tütüncü, kariyerine araştırma görevlisi olarak başladı. 2019-2020 yılları arasında İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tütüncü görevine halen devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Sağlık Bilgi Sistemleri, Dijital Sağlık

Temel Alanları: Sağlık Yönetimi, 

Tüm Yönleriyle Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2023 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 9786258299830
TÜTÜNCÜ DÖNE
Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi: Özel Bir Zincir Hastane Örneği
2023 - Ulusal Hakemli
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, KALMUK GÜLHAN, YILDIZ ALİ, TÜTÜNCÜ DÖNE
Covid-19 Pandeminin Sağlık Çalışanlarında Vicdani Zekânın Vicdan Algısı Üzerindeki Etkisi
2021 - Ulusal Hakemli
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ARSLANOĞLU ALİ, TÜTÜNCÜ DÖNE, GÜNAY ATALI AYLİN, BEKTEMÜR GÜVEN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Bakışı Üzerine Bir Araştırma: Konya İli Örneği
2021 - Uluslararası Hakemli
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, TÜTÜNCÜ DÖNE, İLERİ YUSUF YALÇIN
Salgın hastalıkların yönetiminde Nesnelerin İnterneti (NİT) kullanımı: Covid-19 örneği
2021 - Uluslararası Hakemli
Sağlık Akademisyenleri Dergisi, TÜTÜNCÜ DÖNE, ESEN MUHAMMED FEVZİ
Salgın hastalıkların yönetiminde Nesnelerin İnterneti (NİT) kullanımı: COVID-19 örneği
2021 - Uluslararası Hakemli
Sağlık Akademisyenleri Dergisi, TÜTÜNCÜ DÖNE, ESEN MUHAMMED FEVZİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Bakışı Üzerine Bir Araştırma: Konya İli Örneği
2021 - Ulusal Hakemli
online türk sağlık bilimleri, TÜTÜNCÜ DÖNE, İLERİ YUSUF YALÇIN
Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Örgütsel Davranış ,
Salgın hastalıkların yönetiminde Nesnelerin İnterneti kullanımı: Covid-19 örneği
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>İş Analitiği>Bilgi Yönetimi ,
Salgın Hastalıkların Yönetiminde Nesnelerin İnterneti Kullanımı: Covid-19 Örneği
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Veri Yönetimi>Bilgi Yönetimi>Bilişim Sistemleri ,
Giyilebilir Teknolojilerin Literatürdeki Yeri ve Sağlık Alanındaki Kullanımı
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Veri Yönetimi>Bilgi Yönetimi>Bilişim Sistemleri ,
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
2019 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Veri Yönetimi>Bilgi Yönetimi>Bilişim Sistemleri ,
Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongrelerinin Nicel Olarak Değerlendirilmesi
2017 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Veri Yönetimi>Bilgi Yönetimi>Bilişim Sistemleri ,
Türkiye’de Kablosuz İletişim Teknolojilerinin Sağlık Sektöründe Kullanım Alanları
2017 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Veri Yönetimi>Bilgi Yönetimi>Bilişim Sistemleri ,
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VEİLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞI ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim Bilişim Sistemleri ,