İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ahmet Gedik

Ahmet Gedik,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi(Fransızca) Bölümü’nde 2016 yılında tamamlayan Ahmet GEDİK, lisans eğitimi sırasında değişim programıyla bir yıl Fransa’nın Lyon şehrin IEP de Lyon’da eğitim gördü. Lisans bitirme tezi olarak Dr. Isabelle Depret ile “Les notions de justice et de morale chez Pierre-Joseph Proudhon” üzerine çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi(Tezli) programında, Doç. Dr. Birol Çaymaz’ın danışmanlığında yazdığı “La Direction des Affaires Religieuses est-elle une institution de tutelle religieuse” isimli tezle tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora eğitimine devam etmektedir. Ahmet Gedik, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 2017 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Siyaset felsefesi, Siyasi tarihi, Siyaset Sosyolojisi

Temel Alanları: Siyaset Bilimi,  Türk Siyasal Hayatı,  Siyaset Sosyolojisi, 

Ultra-Nationalist Policies of Trump and Reflections in the World
CAŞIN MESUT HAKKI,GEDİK AHMET (2020), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi, Bilimsel Kitap
Siyasi Tarih I: Antikçağ’ dan Devrimler Çağına
CAŞIN MESUT HAKKI,DONDURAN CAN,GEDİK AHMET (2019), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasi Tarih, Bilimsel Kitap
Türkiye’xxde Yeni Bir yönetim Modeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
SAFİ İSMAİL,GEDİK AHMET (2019), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar, Bilimsel Kitap
Kamu Güvenliği Politikaları Yerelden Küresele
CAŞIN MESUT HAKKI,GEDİK AHMET (2019), "Türkçe", Hukuk Temel Alanı->Genel Kamu Hukuku, Bilimsel Kitap