İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ahmet Gedik

Ahmet Gedik,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi(Fransızca) Bölümü’nde 2016 yılında tamamlayan Ahmet GEDİK, lisans eğitimi sırasında değişim programıyla bir yıl Fransa’nın Lyon şehrin IEP de Lyon’da eğitim gördü. Lisans bitirme tezi olarak Dr. Isabelle Depret ile “Les notions de justice et de morale chez Pierre-Joseph Proudhon” üzerine çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi(Tezli) programında, Doç. Dr. Birol Çaymaz’ın danışmanlığında yazdığı “La Direction des Affaires Religieuses est-elle une institution de tutelle religieuse” isimli tezle tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora eğitimine devam etmektedir. Ahmet Gedik, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 2017 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Siyaset felsefesi, Siyasi tarihi, Siyaset Sosyolojisi

Temel Alanları: Siyaset Bilimi,  Uluslararası Siyaset,  Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar,