İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Serkan CANTÜRK

Serkan Cantürk,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Temel Alanları: Yönetim Bilişim Sistemleri,  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi,  Dijital Dönüşüm, 

İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar-II
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-6399-07-5
ZUHAL MUSTAFA, CANTÜRK SERKAN
İktisadi ve Sosyal Alanda Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları: Teorik ve Uygulamalı Araştırmalar
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-6559-33-2
GÜRLER METİN, CANTÜRK SERKAN
Yerelden Küresele Farklı Boyutlarıyla Enerji Ekonomisi: Güncel Araştırmalar ve Tartışmalar
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-6460-18-8
GÜRLER METİN, CANTÜRK SERKAN
Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4881-47-5
CANTÜRK SERKAN