İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Mustafa Cantürk

Mustafa Cantürk,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesin de 1988 de tamamlayan Mustafa Cantürk yüksek lisansını(ihtisas) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalında 1993 yılında tamamlamıştır. 1993-1994 yılları arasında Kahramanmaraş-Göksun ilçesinde KBB uzmanı ve Başhekim olarak görev yapmıştır.Aynı ilçede 2 ay da vekaleten kaymakamlık görevinde bulunmuştur. 1994-1996 yılları arasında askerlik görevi için yedeksubay olarak Kasımpasa Asker Hastanesinde bulunmuştur. 1996 dan sonra özel sağlık sektörüne geçerek Sultan Hastanelerinin kurucu ortağı ve KBB Uzmanı-Başhekim olarak görev yapmış olup,daha sonra Medicalpark a dönüşen bu hastanede 20 yıl bu görevi sürdürmüştür. 2015 Kasımdan beri halen özel Gaziosmanpaşa Medicalpark hastanesinde KBB uzmanı ve başhekim olarak, İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesinde Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Üniversitemizin bağlı olduğu 21.Yüzyıl Anadolu Vakfı yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası sağlık hizmetleri komite başkanlığı ve meclis üyesi görevini de2014 den beri sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Endoscopic Sinus Surgery , Kulak Cerrahisi, Denge Bozuklukları

Temel Alanları: Sağlık Yönetimi,