İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Mustafa Cantürk

Mustafa Cantürk,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesin de 1989 da tamamlayan Mustafa Cantürk yüksek lisansını(ihtisas) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalında 1993 yılında tamamlamıştır. 1993-1994 yılları arasında Kahramanmaraş-Göksun ilçesinde KBB uzmanı ve Başhekim olarak görev yapmıştır.Aynı ilçede 2 ay da vekaleten kaymakamlık görevinde bulunmuştur. 1994-1996 yılları arasında askerlik görevi için yedeksubay olarak Kasımpasa Asker Hastanesinde bulunmuştur. 1996 dan sonra özel sağlık sektörüne geçerek Sultan Hastanelerinin kurucu ortağı ve KBB Uzmanı-Başhekim olarak görev yapmış olup,daha sonra Medicalpark a dönüşen bu hastanede 20 yıl bu görevi sürdürmüştür. 2015 Kasımdan beri halen özel Gaziosmanpaşa Medicalpark hastanesinde KBB uzmanı ve başhekim olarak, İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası sağlık hizmetleri komite başkanlığı ve meclis üyesi görevini de2014 den beri sürdürmektedir.

Temel Alanları: Sağlık Yönetimi, 

SOYSAL VASIF,CANTÜRK MUSTAFA,ÇAKIR KAYA ÖZGÜR,ATAHAN ŞAFAK,günen abdullah. (2018), parotis bezinin tekrarlayan çok odaklı pleomorfik adenomu,olgu sunumu, KOCAELİ MED J, 55-59.
KUTLUHAN AHMET,CANTÜRK MUSTAFA. (2017), BAŞ DÖNMELİ HASTALERIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANAMNEZİN ROLÜ;SANTRAL KAYNAKLI BAŞDÖNMELERİ, KBB İHTİSAS DERGİSİ,
CANTÜRK MUSTAFA,ÜNLÜ YAŞAR,YİĞİTBAŞI ORHAN GAZİ. (2017), EFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA SEFAKLOR+PREDNİZOLON İLE TEK BAŞINA SEFAKLOR TEDAVİSİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, İLAÇ VE TEDAVİ DERGİSİ,
CANTÜRK MUSTAFA,KUTLUHAN AHMET,YİĞİTBAŞI ORHAN GAZİ. (2017), OTOSKLEROZ;STAPEDEKTOMİ İLE İŞİTME SONUÇLARIMIZ, TÜRK OTOLARENGOLOJİ ARŞİVİ,
CANTÜRK MUSTAFA. (2017), ÇOCUKLARDA SEPTOPLASTİ, TÜRK OTOLARENGOLOJİ ARŞİVİ,
ERKAN MUSTAFA,CANTÜRK MUSTAFA. (2017), RİNOCEREBRAL MUKORMİKOZİS, KBB POSTASI,
CANTÜRK MUSTAFA. (2017), loratadinin allerjik rinit tedavisinde etkinliği ve güvenliği, ilaç ve tedavi dergisi,
CANTÜRK MUSTAFA,ÜNLÜ YAŞAR,KETENCİ İBRAHİM. (2017), EPİSTAKSİS ETYOLOJİ,LOKALİZASYON VE TEDAVİ, KARADENİZ TIP DERGİSİ,
CANTÜRK MUSTAFA,ÜNLÜ YAŞAR,KONTAŞ OLGUN. (2017), HYALURANIN DENEYSEL KULAK ZARIPERFORASYNLARININ İYİLEŞMESİNE ETKİSİ, KBB DERGİSİ,
CANTÜRK MUSTAFA,ÜNLÜ YAŞAR. (2017), romatoid artrite bağlı bilateral vokal kord paralizisi, erciyes tıp dergisi,
ERKAN MUSTAFA,CANTÜRK MUSTAFA. (2017), dış kulak yolu tümörleri, karadeniz tıp dergisi, 3(2),
CANTÜRK MUSTAFA. (2017), oral and topical ciprofloxacin fot treatment of chronic suppurative otitis media in the acute stage in adults, pakistan journal of otolaryngology,