İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ayfer USTABAŞ

Ayfer Ustabaş,  Doç. Dr.

CV

Galatasaray Lisesinden mezun olmasının ardından lisansını Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünde ve yüksek lisansını Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi Uluslararası İktisat-Kalkınma İktisadı bölümünde, doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat alanında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sonrasında 1994-2008 yılları arasında otomotiv sektöründe Renault MAİS A.Ş’nin Satış ve Satış Sonrası bölümlerindeki çeşitli departmanlarında çalıştı. Sonrasında, Marmara Üniversitesi İktisat ABD / Uluslararası İktisat Bilim Dalı’nda (2008-2013 Haziran) doktor unvanına hak kazandı. Doktora tezinin konusu “Mikro ve Makro Etkileri Yönünden Elektrikli Otomobiller (Türkiye Ekonomisi Örneği)” idi. Ardından 2013-2015 yılları arasında Galatasaray Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik hayata adım attı. 2015 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) bölümünde doktor öğretim üyesi olarak tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. 2017-2021 yılları arasında İktisat (Türkçe) bölüm başkanlığı, 2021-2022 döneminde ise Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) bölüm başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Ayrıca, 2013’ten beri Bilgi Üniversitesinde yarı zamanlı doçent olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında Birleşik Krallık Yüksek Öğretimde Öğretme ve Öğrenme Desteği Amaçlı Mesleki Standartlar Çerçevesinde Yüksek Öğretim Akademisinden “Kıdemli Eğitmen” sertifikasını almaya hak kazandı. 21 Ekim 2022’de Doçentlik unvanını Uluslararası İktisat alanından aldı. Akademik çalışma alanları arasında; uluslararası iktisat, uluslararası ticaret, otomotiv endüstrisi, inovasyon ve kadın istihdamı konuları bulunmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Gülin ve Berfin adında iki çocuk annesidir.

Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, Uluslararası Ticaret , Uluslararası İşletmecilik, Otomotiv Endüstrisi

Temel Alanları: Uluslararası İktisat,  Uluslararası Ticaret,  Uluslararası İşletmecilik, 

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Modernleşmesi ve Atatürk
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-94062-0-6
USTABAŞ AYFER, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-2012-95-6
USTABAŞ AYFER,YÜCEL GÜLÇİN ELİF
Bilgi Çağında İnovasyon
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4993734
USTABAŞ AYFER
Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç (Cilt II)
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7216-60-9
USTABAŞ AYFER
Automotive Economics
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-254-305-4
USTABAŞ AYFER
Ticaret Savaşları: Ekonomik Boyutu ve Sektörel Örnekleri İle
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-254-349-8
USTABAŞ AYFER, YÜCEL GÜLÇİN ELİF
Feminist Framing of Europeanisation Gender Equality Policies in Turkey and the EU
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-030-52769-3
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ACAR ERDUR DUYGU,USTABAŞ AYFER
Eurasian Economies
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 1-5275-5784-7
USTABAŞ AYFER, ERSİN ÖZGÜR ÖMER
Does monetary policy affect automotive demand? An empirical example from Turkey
2024 - Uluslararası Hakemli
Journal of emerging economies and policy (Online), USTABAŞ AYFER,BUYUN BURAK
International Trade, Foreign Direct Investment, Financial Development and Renewable Energy Supply: Panel Data Evidence from Newly Industrialized Countries
2022 - Uluslararası Hakemli
World Journal of Applied Economics, YÜCEL GÜLÇİN ELİF, USTABAŞ AYFER, ACAR TUĞÇE
THE NONLINEAR EFFECTS OF HIGH TECHNOLOGY EXPORTS, R&D AND PATENTS ON ECONOMIC GROWTH: A PANEL THRESHOLD APPROACH TO 35 OECD COUNTRIES
2022 - Uluslararası Hakemli
Romanian Journal of Economic Forecasting, ERSİN ÖZGÜR ÖMER, USTABAŞ AYFER, ACAR TUĞÇE
Türkiye'nin ABD'ye Yönelik Çelik İhracatı İle Reel Döviz Kuru Ve ABD Sanayi Üretim Endeksi Arasındaki İlişki: Nedensellik Analizi
2021 - Uluslararası Hakemli
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, USTABAŞ AYFER,YÜCEL GÜLÇİN ELİF,ACAR TUĞÇE
Inter-firm Relations Between Battery Suppliers and Electrical Vehicles Manufacturers: A Network Analysis
2020 - Uluslararası Hakemli
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, USTABAŞ AYFER,DÖNER AYŞE SAİME
Steel Companies in a Turmoil of "Trade Wars": A View from Turkey
2020 - Ulusal Hakemli
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, GÖZKAMAN ARMAĞAN,USTABAŞ AYFER,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Has Intra-Industry Trade Changed After Protectionism?:The Case of US Automotive Industry
2019 - Ulusal Hakemli
Journal of Yaşar University, YÜCEL GÜLÇİN ELİF, USTABAŞ AYFER
Corporate Sustainability Initiatives in Gender Equality:Organizational Practices Fostering Inclusiveness at Work in an Emerging-Market Context
2019 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Innovation and Technology Management, GÜLSOY TANSES YASEMİN,USTABAŞ AYFER
Otomotiv Endüstrisindeki Dönüşüm ve Türkiye
2018 - Ulusal Hakemli
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, USTABAŞ AYFER,SİMAV OSMAN
Çalışma Hayatında Kadın Yönetici Olmak: Türkiye’de Sanayi Sektöründe Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar
2017 - Uluslararası Hakemli
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, USTABAŞ AYFER,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
MİKRO VE MAKRO ETKİLERİ YÖNÜNDEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER (TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ)
2014 - Uluslararası Hakemli
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, USTABAŞ AYFER
Does monetary policy affect automotive demand? An empirical example from Turkey
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Para Politikası>Teknoloji İktisadı ,
Battery Production During the Transition to Green Economy Era: A Network Analysis of Battery Suppliers and Electrical Vehicles Manufacturers
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Sanayi Ekonomisi>Teknoloji İktisadı ,
The Relationship between International Trade, FDI, Financial Development and Renewable Energy: Panel Data Evidence for Newly Industrialized Countries
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret ,
The Impact of Chip Supply Constraints on International Trade of Technological Products: A Conceptual Framework and Case Studies of Auto Industry and Electronic Commodities
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret ,
The Effects of R&D and High Technology Exports on Economic Growth: A Comparative Cointegration Analysis for Turkey and South Korea
2016 - Uluslararası ISSN 978-975-6319-26-0
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret ,
Has Intra-Industry Trade Changed After Protectionism? The Case of US Automotive Industry
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret ,
Battery Wars or Collaboration: Relations Between Battery Suppliers and Automakers During the Transition to Clean Energy
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret ,
The Effects of Trade Wars on China’s Automotive Industry
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret ,
The Effects of Trade Wars on USA and China Manufacturing Industry Employment
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat ,
The Relationship between the COVID-19 Pandemic and Turkey’s Export Performance
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Uluslararası İşletmecilik ,
The Relationships Between The Female Labor Force Participation Rate and Economic Development: A Correlation Analysis for Turkey
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme ,
Kadın Yöneticilerin Gözünden Cinsiyet Eşitsizliği
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası İşletmecilik ,
Otomotiv Sektöründe Kadın Yönetici Olmak
2017 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası İşletmecilik>Otomotiv Sektörü,Orta ve üst Düzey Kadın Yöneticiler,OECD,DÜnya Bankası ,
Corporate Sustainability Initiatives in Gender Equality: Organizational Practices Fostering Inclusiveness at Work in an Emerging-Market Context
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası İşletmecilik ,
Otomotiv Endüstrisindeki Muhtemel Dönüşümün Ekonomik Boyutu: Türkiye Örneği
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret ,
Senior Fellowship
2018 - Diğer
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/ - Diğer