İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

* Soner Dursun

* Soner Dursun,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

İstanbul doğumlu olan Soner Dursun, 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirmiştir. Lisans eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Türkiye-İran ilişkileri üzerine tez yazarak yüksek lisans programını tamamlamıştır. Doktora eğitimine Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında devam edip NATO ve Türk Dış Politikası konusunda doktora tezini yazarak 2015 yılında mezun olmuştur. Doktora eğitiminden sonra çeşitli üniversitelerde Misafir öğretim üyesi olarak ders anlatmaktadır. Halen Galatasaray Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi , Arel Üniversitelerinde İnkılap Tarihi dersini vermektedir. Ayrıca İstinye Üniversitesinde Siyasi Kurumlar dersini anlatmaktadır.

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, NATO Savunma Politikaları, Türk Dış Politikası