İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

"Yaratıcı Ekonomi Alanı Olarak Turizm"

Ekonomi Bölümü olarak düzenlediğimiz seminerlerimiz aynı zamanda ekonominin ilgi alanlarını da tanıtmamıza vesile oluyor. Yaratıcı ekonomi de bunlardan biri.

Piyasalarda 21. yüzyılın başlarından itibaren klasik üretim sektörlerinin yanında kişisel yeteneklerin ön plana çıktığı yaratıcı ekonomi sektörleri yer almaya başladı. Burada yaşanılan toprakların tarihi, zihniyeti, gelenek ve görenekleri, toplumsal değerleri ile beslenmiş kişilerin yetenekleri sayesinde bölge ve ülke refahını artırmaları söz konusudur.

Yaratıcı ekonomi, sürdürülebilir büyüme hızı ve kalkınma hedeflerine ulaşmayı çabuklaştırmak için kişisel yeteneklerin ön plana çıkarıldığı bir alandır. İngilizlerin yaratıcı ekonomi, Fransızların kültür ekonomisi, Danimarkalıların deneyim ekonomisi olarak adlandırdıkları kavram Türkiye’de yaratıcı ekonomi ve kültür ekonomisi olarak her iki isim altında da kullanılmaktadır.

“Yaratıcı Ekonomi Alanı olarak Turizm: Pandemiyle Birlikte Turizm ve Misafir Davranışı da Mutasyona Uğradı mı?” başlığıyla düzenlediğimiz konferansta konuşmacı olarak Bodrum Club Müskebi Otel Genel Müdürü Dr. Onur Şahin’i konuk ettik.

Pandeminin sebep olduğu belirsizliklerin yerli ve yabancı turist davranışlarında değişikliğe yol açtığını belirten Şahin, turizm sektörünün bu değişikliklere uyum sağlamak için geliştirdiği yöntemlerden bahsetti. Özellikle sağlık ve hijyen konusunda alınan önlemler ile rezervasyon sürecinde sağlanan ek kolaylıklarla konaklama sayısındaki düşüşleri engellemeye çalıştıklarını vurguladı. Turist sayısında pandemi öncesi döneme göre bir düşüşe kesin gözüyle bakılsa da, pandeminin etkilerinin ortadan kalkmasıyla hızlı bir toparlanma sürecine girilebileceğini ifade etti.