İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yapay Zeka ile Birçok Alan Gelişiyor

Yapay zekalı teknolojilerin üretilmesi ve geliştirilmesi için dünya üzerinde birçok proje yapılırken yapay dar zekanın öğrenebilmek için insan verisine ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi bakımından insan kaynağı fazla ve çeşitli olan Türkiye’nin şanslı olduğunu belirten İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir, "Veri o kadar fazla bir hale geldi ki bu veriden öğrenebilen bir makinanın varlığıyla tekrar eden işleri makinaya yaptırabilir hale geldik. Bu anlamda yapay zeka da insanın tekrar eden ve robotlaştıran iş yükünden kurtulması demek. Yapay zekanın yarattığı bu heyecanlı dünyaya insanların girmesindeki temel nedenler arasında daha insanca yaşayabilmek var." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, yapay zekanın sanat, tıp, eğitim ve spor gibi birçok alanda kullanıldığı, neredeyse yapay zekanın kullanılmadığı bir alan olmadığını "Yapay zeka 2017'de 'İnsanlığın yeni elektriği' olarak tanımlandı. Çünkü elektrikle birlikte insanoğlunun hayatı nasıl değiştiyse yapay zekayla birlikte öngördüğümüz de bu. Daha adil, iyi, kolay yaşanılabilir ve temiz bir dünya. Hem insanlık hem doğa anlamında." diye konuştu.