İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Y. Mimar Kenan Geyran’ı Konuk Ettik

Etkili ve verimli bir sağlık yönetimi sürecinin uygulanmasında, sağlık kurumlarının hizmet sunduğu binalarının niteliği de büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Sağlık Yönetimi Bölümümüz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz’un ev sahipliğinde Geyran Mimarlık kurucusu Yüksek Mimar Kenan Geyran’ı konuk ettik. Hastane Mimarisinde Temel İlkeler ve Ölçütler isimli etkinlikte Sayın Geyran yürürlükteki hastane binası inşaat mevzuatına uygun pratik bina çözümlerinin sağlık işletmelerine kattığı değeri öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle paylaştı.