İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

"Tütünsüz Fakülte Projesi" TÜBİTAK 3005 Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın'ın yürütücüsü olduğu, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde uygulanmak üzere hazırlanan "Üniversite Öğrencilerinde Sigara Farkındalığını Arttırma ve Davranış Değişikliği Oluşturma Müdahaleleri: Tütünsüz Fakülte Projesi" TÜBİTAK 3005 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projenin araştırma ekibinde; Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı, Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, Prof. Dr. Yalçın Kırdar, Arş. Gör. Döne Kaplan ve Arş. Gör. Yunus Emre Aydın yer alıyor. Tütünsüz Fakülte Projesi, günümüzün önemli bir sağlık sorunu olan tütün/sigara kullanımına odaklanarak İİSBF öğrencilerinin tütün bağımlılığı hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, sigaraya yönelik bağımlılık oluşmasını önlemek ve bağımlılığı olan öğrencileri sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriyor. Bu önemli soruna temas ettikleri için proje ekibine teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.