İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

"SIFIR ATIK" ETKİNLİĞİ

Son yüzyılda dünyada meydana gelen aşırı şehirleşme, sanayileşme ve nüfus artışı ile birlikte tüketim alışkanlıklarımızdaki değişim, gezegenimizin sınırlarını zorlamaktadır. Bu hızlı değişim ve doğaya karşı duyarsızlık sonucunda meydana gelen çevre kirliliği ve küresel ısınma, dünyadaki sorunların en başında gelmesine rağmen bu yöndeki çabalar çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Yarınlarımıza, gelecek nesillere, çocuklarımıza güvenli bir yaşam alanı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin bireysel sorumluluğu… Çevre sorunlarına ilişkin farkındalık düzeyimizi artırmak amacıyla “Sıfır Atık” konulu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Konuğumuz Çevre Mühendisi Sinem Güler’e ve katılımcılara çok teşekkür ederiz.