İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümümüz ve Hochschule Für Gesundheit, University Of Applied Sciences Arasında Erasmus+ Anlaşması İmzalandı

Avrupa’nın seçkin üniversiteleriyle imzaladığı Erasmus+ kapsamında ikili anlaşmalarla bir dünya üniversitesi olma hedefini sürdüren Üniversitemiz, Almanya’nın Bochum kentinde bulunan Hochschule für Gesundheit, University of Applied Sciences ile yeni bir anlaşma imzaladı. İmzalanan Erasmus + anlaşmasına göre, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi kapsamında öğretim sunan Sağlık Yönetimi Bölümü; Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında öğretim sunan Hemşirelik, Sosyal Hizmet ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden 2 öğrencimiz her yıl ERASMUS öğrenci değişim hareketliliğinden faydalanabilecekler ve karşı üniversiteden de öğrenci kabul edebilecektir. Anlaşma kapsamında ayrıca her iki üniversitenin öğretim üyeleri/görevlileri de iş birliği ve ortak çalışmaların geliştirilmesi adına ilgili bölümlerde eğitim alabilecekler/verebileceklerdir. Öğrenci, Öğretim Üyesi/Görevlisi Değişim Programı Kapsamındaki Bölümler ve Konular :

Hemşirelik ve Ebelik

 • Ebelik
 • Hemşirelik
 • Klinik Araştırma Yönetimi
 • Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
 • Hemşirelikte Sağlık Profesyonellerinin Eğitimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 • Konuşma ve Dil Terapisi
 • Fizyoterapi
 • Ergoterapi (Occupational Therapy)
 • Kanıta Dayalı Konuşma ve Dil Terapisi

Disiplinler Arası Sağlık Programları

 • Halk Sağlığı 
 • Sağlık Hizmetleri ve Çeşitlilik Çalışmaları
 • Sağlık Datası ve Dijitalleşme
 • İş Sağlığı ve Çeşitliliği