İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ OLARAK "9.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİM KONGRESİ" NDEYİZ

Body

Sağlık Yönetimi bölümü akademisyenlerimizden; Dr.Öğr.Üyesi Gülhan KALMUK, Dr.Öğr.Üyesi Özlem ÖZAYDIN VE Arş.Gör.Döne KAPLAN 9.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresine katıldı.