İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinin Yeni Makalesi Yayınlandı

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk ve Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı’nın, Nürşen Şen ile birlikte yazdığı “İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması” başlıklı makalesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’nin 22. Cilt, 1. Sayı (Mart) ‘da yayınlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan derginin ilgili sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/tr/menu/dergi_son_sayi…