İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİNE BİLDİRİ İLE KATILDI

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü yüksek lisans mezunumuz Songül Şenel ve lisans mezunumuz İrem Erkılıç Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin organize ettiği 4. Uluslararası ve 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’ne katılım sağladı.

Yüksek lisans mezunlarımızdan Songül Şenel, Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk ile birlikte yürüttüğü “Covıd-19 Salgını Sürecinde Yaygınlaşan Uzaktan Çalışma Modelinin Performansa Etkisinde Covıd-19’a Yakalanma Korkusunun Ara Değişken Rolü” adlı çalışmanın sunumunu gerçekleştirmiştir.

Lisans mezunumuz İrem Erkılıç, Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk ile birlikte yürüttüğü “20-40 Yaş Arası Sağlık Çalışanı Kadınların Sosyal Medya Uygulaması Olan İnstagramda Diyetisyen Hesaplarını Takip Etme Sebepleri: Nitel Bir Çalışma” adlı çalışmasını sunmuştur.

Oldukça keyifli ve verimli geçen kongre için ev sahibi Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.