İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi ve İç Denetim Eğitimi Düzenlendi

Sağlık kurumlarının da ürün ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren diğer işletmeler gibi amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere, gerçekleşen faaliyet ve işlemlere yönelik uygulanan politika ve prosedürleri gözden geçirmeleri önem arz etmektedir. Sağlık Yönetimi Bölümümüz bu konudaki farkındalığı arttırmak ve oluşan tecrübelerden katılımcıların faydalanmasını sağlamak amacıyla, sektörde toplam 37 yıllık üst yönetici tecrübesine sahip olan Sayın Dilek Azgun'un eğitimci olarak katıldığı, "Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi ve İç Denetim" eğitimini düzenledi. Online eğitimimiz  170 kişilik sektör çalışanı, yönetici grubu ve öğrencilerimizin katılımıyla, Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk moderatörlüğünde gerçekleşti. Eğitim çerçevesinde katılımcılar, sadece hatalar üzerinde yoğunlaşan, olmuş bitmişi değerlendiren bir yaklaşımın ötesinde, sürece odaklanarak, risklerin önceden görülmesi dolayısıyla sağlıklı bir değerlendirilmenin yapılabilmesi için gerekenler paylaşıldı.

Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi ve İç Denetim