İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı'nın İki Makalesi Yayınlandı

İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı'nın "Algılanan Örgüt Desteği ile Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı İlişkisinde Kendini İşletmeden Hissetmenin ve İşten Aileye Yönelik Çatışmanın Rolü" (1) ve "Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Uluslararası Üniversite Sıralaman İndeksleri ve Türkiye'deki Üniversiteler" (2) başlıklı iki makalesi TR Dizin-Ulakbim endeksli Doğuş Üniversitesi Dergisi tarafından yayınlandı. 

Makalelere erişmek için:

(1) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2218909

(2) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2129599