İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı 8. Örgütsel Davranış Kongresi'ndeydi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde 05-06 Kasım 2021 tarihleri arasında 8. Örgütsel Davranış Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede, İİSBF, İşletme Bölümü Hocalarımızdan Prof. Dr. Mine AFACAN FINDIKLI İş Yükü Algısı ve Yaratıcı İş Davranışı İlişkisinde Proaktif Davranışın Rolü başlıklı bildirisini sundu.

Kongrenin ikinci gününde “İş-Aile Çalışmaları” başlıklı oturuma başkanlık yaptı.