İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk yayını gerçekleşti

İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUYÇAM)’nin “Asya’da Popülizm ve Çin Dış Politikası” grubunun ilk yayını gerçekleşti. Işık Üniversitesi tarafından yayınlanan “Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı Bildiri Kitabı”nda;

Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan ve Arş. Gör. Ahmet Gedik’in “Hindistan ile Pakistan’da Yükselen Popülizmin İkili İlişkilere Etkisi ve Keşmir Sorunu” başlıklı,

Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan, Arş. Gör. Ceren Ece Göcen ve Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit’in “Yeni Popülizm Dalgası Etkisinde Asya’da Uluslararası Güvenliğin İnşası: Filipinler, Hindistan ve Endonezya’nın Dış Siyasetini Birlikte Okumak” başlıklı ve

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Sütçüoğlu’nun “Popülizm ve Dış Politika: Güney Asya Popülistlerinin “Önemli Ötekisi” Çin” başlıklı tam metinleri bulunuyor.

Bildiri kitabına erişmek için: https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/handle/11729/3023