İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı 29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde iki bildirisini sunmuştur.

Türkiye’de sosyal bilimler alanında 29 yıldır devam eden ve Türkiye’de alanında öncü kongrelerden olan 29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon kongresi, bu yıl Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenendi. Pandemi koşulları sebebiyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen kongre 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında 22 oturumda düzenlenmiştir. Kongreye 136 bildiri özeti gönderilmiş, Bildiriler sistem üzerinden 3 hakeme gönderilmiştir. 77 bildiri (%56.6) sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kabul bildiriler arasında, iki çalışmasıyla Fakültemiz İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı yer almış ve bildiri sunumlarını gerçekleştirmiştir. Sunduğu bildirilerin künyesi aşağıda yer almaktadır:

Aslıhan Köse, Mine Afacan Fındıklı (2021 Eylül), “Örgütsel Öğrenme ile Bireysel İş Performansı İlişkisinde Yenilikçi İş Davranışının Rolü”, 29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2-4 Eylül, Kars.

Mine Afacan Fındıklı vd. (2021 Eylül), “Aile Odaklı Yönetici Desteği Ve İş-Aile Çatışması İlişkisinde Pelz Etkisinin Aracı Etkisi: Boylamsal Bir Araştırma”, 29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2-4 Eylül, Kars.