İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü'nden TÜBİTAK 2209-A Başarısı

İİSBF Ekonomi Bölümü öğrencilerinin Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına iki proje ile yaptıkları başvuru sonucu her iki projede desteklenmeye hak kazanmıştır.